Redersplein

De kop van Meulestede is een unieke plek in het noorden van de stad waar de stad stopt en de haven begint. Het braakliggend terrein naast de Sint-Antonius Abtkerk is vroeger altijd bewoond geweest. Sinds de afbraak van de woningen in de jaren 70 wacht deze plek op een nieuwe invulling. Sinds augustus 2017 is voor deze zone een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht (RUP 167 - Stedelijk wonen). De Stad Gent en sogent hebben de kop van Meulestede dan ook altijd als bouwzone beschouwd.

Het nieuwe project biedt het stadsontwikkelingsbedrijf de kans om woningen te realiseren, terwijl de Stad Gent het project aangrijpt om van het Redersplein met de Sint-Antonius Abtkerk opnieuw een ontmoetingsplaats te maken en om de Albatrosstraat en de Meeuwstraat versneld heraan te leggen met een maximale groene invulling. Naast de geplande woonontwikkeling wordt Meulestedepark gevrijwaard als park en bekijkt de Stad momenteel hoe ook het openbaar domein in de omgeving van de Marseillestraat groener kan gemaakt worden en kan blijven.

Oostkant ingenomen door de parochiekerk Sint-Antonius abt

Reeks van eigen foto's gemaakt op 8 juli 2018

Redersplein op heel oude foto's

Redersplein voor de aanleg van het speelveldje

 

Foto's genomen op 8 juli 2018