Klokke Roeland

In 1314 werd er een stormklok gegoten door Jan Van Ludeke en Jan Van Roosbeke, Klokke Roeland genaamd, die in het Gentse belfort bleef hangen tot in 1659. Toen werd ze stukgeslagen door Pieter Hemony; hij smolt haar 12.000 pond brons om in een nieuwe beiaard van 40 klokken.
De Grote Triomfante was de grootste basklok of lage sol van deze beiaard en in de volksmond nam hij de naam Klokke Roeland van haar voorganger over.
In 1914 werd de luidklok geëlektrificeerd. Het systeem stond echter niet op punt en als gevolg van te hevige trillingen kwam er een grote scheur in Klokke Roeland en kon daardoor niet meer geluid worden. In 1948 werd de klok uit de toren gehaald en vervangen door een nieuw exemplaar.
Klokke Roeland kreeg een plekje aan de voet van het Belfort. In 2002 besloot men de scheur, die er inmiddels bijna 90 jaar in was, te herstellen. Daarvoor werd ze naar Koninklijke Eijsbouts in Asten in Nederland gebracht. Daarna verscheen ze weer op haar vertrouwde plek.
Tussen 2009 en 2012 werd het plein heraangelegd waardoor de klok moest verhuizen. Het vernieuwde plein beschikt over een betonnen koker waar oorspronkelijk de nieuwe Mathildisklok moest hangen. Wegens onenigheid omtrent de Mathildisklok is het echter sinds 2012 de Grote Triomfante die in de nieuwe koker op het Emile Braunplein hangt. Ze zal in de latere toekomst mogelijk terug in het belfort opgehangen worden en dienstdoen als beiaardklok en niet meer als luidklok omdat men vreest dat ze opnieuw zal barsten bij het luiden.
De klok die sinds 1948 in het Belfort hangt ter vervanging van de Grote Triomfante wordt ook soms Klokke Roeland genoemd. Haar officiële naam is St-Michielsklok en ze heeft geen relatie met de originele Klokke Roeland of de Grote Triomfante.