Albertkazerne

KAZERNE ALBERT of ALBERTKAZERNE of ALBRECHTKAZERNE of HOHENZOLLERN-KASERNE of HOOIZOLDERKAZERNE (in de Gentse volksmond)

Op het einde van de 19de eeuw werd een seminariegebouw aan de Gentse Biezekapelstraat onbewoonbaar verklaard. Daardoor viel in 1905 de beslissing om een groot “Nieuw Seminarie” te bouwen aan de Reep, tegenover het Geraard de Duivelsteen. Pas in 1913/1914 was het enorm complex in neotraditionele stijl eindelijk klaar. De eersten die het “Bisschoppelijk Seminarie” echter effectief zouden betrekken waren Duitse bezettingstroepen.
Ze doopten het om tot “Hohenzollern-Kaserne” verwijzend naar de familienaam van de Duitse keizer Wilhelm II Hohenzollern. In 1925 sluit het besturend bureau van het seminarie en het provinciaal gouvernement van Oost-Vlaanderen een contract waarbij het seminarie terug het recht krijgt de gebouwen aan de Reep te betrekken vanaf 1 januari 1926.
Ook tijdens de tweede wereldoorlog werd een gedeelte van de gebouwen door de bezetter “beschlagnahmt”.
In 1944 kwamen onze bevrijders de Duitsers vervangen. Ook een Britse afdeling A.T.S. (“Auxiliary Territorial Service” met uitsluitend vrouwelijke militairen), betrok de seminaristen kamers. Een medelid van het klooster vertelde dat er toen niet veel gebeden werd op de slaapkamers.
In 2002 brak het einde van seminaristen in het grootseminarie aan. Het gebouw was ook veel te groot geworden voor het beperkt aantal roepingen, en men ging op zoek naar een andere invulling van de gebouwen.
De gebouwen werden gerenoveerd in 2002/2003 en werden in gebruik genomen door een Management School en werd zo een zenuwcentrum van de Oost-Vlaamse economie.