Hooiaard

Van oudsher zeer belangrijke straat, gelegen in het hart van het handelscentrum, tussen Koornmarkt en Graslei. Zoals talrijke straten in de Kuip ontleent ze haar naam aan de vroegere functie: namelijk de plaats bij het water (= aard) waar het hooi aangebracht en verkocht werd.

De Hooiaard ontleent zijn naam aan ‘aert of aarden aanlegplaats waar schepen hooi losten. In de 18e eeuw spreekt men ook van Koeyaerd omdat er iedere dinsdag veemarkt werd gehouden.

De zuidkant, waar vroeger drie oude huizen stonden, die samen met de Groentenmarkt toebehoorden aan de Sint-Pietersabdij, werden recent vervangen door nieuwbouw in een harde neotraditionele stijl waarvan het algemene volume en de schaal enigszins onaangepast is.

De overzijde behoudt een overwegend 18de-eeuwse architectuur, aangepast in de 19de eeuw en vaak storend verbouwd in de 20ste eeuw met moderne winkelpuien.

                                                                                                                                  85 foto's

 

In dit pand op de Hooiaard in Gent opende op 14 februari 1976 De Blauwe Bloem voor het eerst haar  deuren.  In  het  nog  zeer  bescheiden  winkeltje op de benedenverdieping werden naast boeken voornamelijk levensmiddelen van biologisch(-dynamisch)e kwaliteit verkocht. De winkel  ging  naadloos  over  in  het  ‘koffie-,  thee- en  saphuis’,  een  soort  eetcafeetje  dat  vooral bedoeld was als ontmoetingscentrum. Op de bovenverdieping van het pand vonden lezingen, cursussen en werkgroepen plaats over allerhande onderwerpen  die  verband  hielden  met  de  door  dr. Rudolf Steiner (1861-1925) gebrachte antroposofie.

Deze plek is in de jaren zeventig de bakermat geweest van tal van initiatieven. Zo hebben hier bijv. de eerste «Vrije R. Steiner School» in Gent (thans gevestigd in de Kasteellaan) en de «Christoforusgemeenschap» voor mentaal gehandicapten in Munte hun ‘embryonale fase’ doorgemaakt. Sinds 1979 nam de winkel de hele benedenverdieping in beslag en was het ‘saphuis’ een restaurantje geworden en naar de eerste verdieping ‘verhuisd’. In de eerste helft van de jaren tachtig groeide de winkel sterk en bereikte een hoogtepunt in 1985. Nu is in Gent De Blauwe Bloem de oudste bestaande natuurvoedingswinkel.

Nu Sala Thai 3

 

In het hoekhuis nummer 7 van de Gentse Hooiaard bevindt zich heden ten dage de 'international bar' Three Monkeys, Ervoor, en dat sedert de eerste helft van de 15de eeuw, stond het gekend onder de naam Picardie  en behoorde, zoals gans het gebouwenblok afgegrensd door  de Hooiaard, de Pensmarkt, de Groentemarkt en de Korte Munt, toe aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Met de afschaffing van de abdij tijdens de Franse periode verdween tevens deze jurisdictie van de abdij over deze gebouwenhoek.

In de 19de eeuw kreeg dit hotel een neoclassicistische gevel (ondertussen vervangen door een gevel in streng neotraditionele stijl) en in het bijhorende café-restaurant kon men ’s zondags een diner nuttiger ‘à prix fixe’ van 1,25 frank.

De zaak werd vooral bezocht door de Gentse burgerij en uitgekozen werd voor feestelijkheden, zoals het vieren van een goed rapport.