Reep

Naam van de Nederscheldekaai, aanvankelijk van de Watermolen- of Brabantbrug tot de Nieuwbrug. Enorme wijzigingen aan het straatbeeld in 1883-1884 met de uitvoering van het Zollikofer-De Vigneplan waarbij onder meer de Nederschelde overwelfd werd tot het Geeraard de Duivelsteen en het Professor Laurentplein aangelegd werd.

Een tweede fundamentele wijziging had plaats circa 1912 met de bouw van het nieuwe Bisschoppelijk Seminarie tussen de nieuw afgelijnde Winkelstraat (nadien Notarisstraat) en de huidige Seminariestraat (vroegere Lange Wijngaardstraat) waarbij talrijke kleine straatjes verdwenen (Beenhouwersstraatje, Gruisberg, Sleutelstraat) en het straatniveau aanzienlijk verhoogd.

Het voormalige klooster van de religieuzen penitenten-capucinessen, tussen de huidige Seminariestraat en de Keizer Karelstraat werd eind 18de eeuw en in de loop van de 19de eeuw herhaaldelijk verbouwd en ingericht als fabriek. Sinds 1933 ingenomen door Sint-Bavo Humaniora, samen met het prachtige 18de-eeuwse hotel.

Naast deze twee dominerende complexen blijven slechts enkele ééngezinswoningen behouden waarvan de meeste met oude kern doch vaak voorzien van een 19de-eeuws of 20ste-eeuws parement. Bovendien werd in 1960 het gedeelte van de Nederschelde tussen het Bisdomplein en de uitmonding in de Leie ook overwelfd.

Sinds 3 november 2018 kan men rond de binnenstad varen, ook door de Scaldissluis en langs de Reep en de Bisdomkaai.

Project Heropening Nederschelde ging over het opnieuw zichtbaar maken van de historische waterloop tussen de passantenjachthaven Portus Ganda en het François Laurentplein. Portus Ganda is de plaats waar ooit de nederzetting Ganda (het latere Gent) is ontstaan, bij de samenvloeiing van de Schelde en de Leie. De Nederschelde was in 1960 overwelfd en werd vooral gebruikt als bovengrondse parkeerplaats.

Het project heeft ruim 15 jaar geduurd. Dit stukje stad kreeg er onder meer drie bruggen bij, de Scaldissluis, een vernieuwde Oude Beestenmarkt, het Veermanpark, de fietsonderdoorgang Sint-Joristragel en een compleet heraangelegde Bisdomkaai en Reep aan weerszijden van de heropende Nederschelde. Sinds november 2018 is het een rustige waterloop met oevers voor wandelaars en fietsers.

In november 2016 begon de laatste fase van het project: de overblijvende 200 meter waterloop tussen Reep en Bisdomkaai werden dan verbonden met het water aan de Scaldissluis, naast de Oude Beestenmarkt.

Sinds 24 september 2018 staat er opnieuw water tussen de Reep en de Bisdomkaai. Het water kwam tot aan de Scaldissluis, die de weken daarop werd getest en afgesteld.

Op 3 november 2018 was er een openingsfeest in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Gent. Dat weekend konden 1500 Gentenaars gratis het nieuwe traject meevaren in een open gidsboot.

Project Heropening Nederschelde was een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv (vroegere naam: Waterwegen en Zeekanaal nv), Farys en de Stad Gent.

Wat een moment, gisterochtend iets na 10 uur aan de Reep. Onder toeziend oog van schoolkinderen, politici en nieuwsgierigen stroomde met een enorme kracht het water waar het 58 jaar lang niet door kon. Om echt rond te varen, is het wachten tot 3 november, als ook de sluis is getest.

De Nederschelde en de Leie vloeien eindelijk opnieuw samen, na een scheiding van liefst 58 jaar. Sinds half augustus werd duchtig gegraven in de rivierbedding, tussen de vernieuwde en verstevigde kaaimuren. Het ging vooruit, dat zag iedereen. Officieel was het ‘geheim’ dat de dam aan de Wijdenaardbrug maandagochtend gebroken zou worden. Maar de nabijgelegen scholen Sint-Bavo en de Oogappel stuurden toch hun leerlingen massaal naar buiten, en ook heel wat Gentenaars stonden langs de oevers om dit historische moment mee te maken. Een resem politici, onder wie uiteraard ook de burgemeester, keek mee. Het breken van de dam zorgde voor spektakel. Luid applaus weerklonk. Het water stroomde met een enorme kracht de rivier in. Het moet om zowat 6 miljoen liter water gaan, zo berekende schepen Christophe Peeters (Open Vld). “Ja, de rest van het water in Gent zal hierdoor wel eventjes gezakt zijn, maar dat gaat om hooguit een centimeter, over zo’n oppervlakte.”

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen), ook bevoegd voor waterlopen, glunderde. “Dit is wat overheden moeten doen: samenwerken, om een stad beter te maken. Dat hebben wij met de Vlaamse Waterweg gedaan. En dit is het resultaat. Als ook de omgeving hier is afgewerkt, wordt het een van de mooiste plekken van de stad. Volgende zomer zullen de kaaimuren vol mensen zitten. Water brengt kwaliteit in de stad. Het brengt ook verkoeling, wat goed is voor het klimaat. En we werken aan een visienota over transport over water in de stad, want ook als transport-as wordt het water steeds belangrijker.” Plezierbootjes

De officiële opening van de Reep is gepland op 3 november. Dan zal ook de sluis, die nu al 6 jaar ligt te wachten, getest zijn. Dan kunnen kleine en grotere plezierbootjes eindelijk weer rond de stad varen. De sluis is nodig om het hoogteverschil tussen de Leie en de Nederschelde te overbruggen. Het opengraven van de Reep heeft heel wat voeten in de aarde gehad, onder meer door de wankele kaaimuren. 13.000 kubieke meter aarde werd uiteindelijk weggegraven en afgevoerd. De werken hebben in totaal 3,5 miljoen euro gekost, waarvan om en bij de 2,5 miljoen van de Vlaamse Waterweg komt, 500.000 euro van de stad Gent en nog eens 500.000 euro van Farys.