Hoogstraat               't Drongenpoortje

Eertijds verdeeld in respectievelijk Opper-, Middel- en Neder- of Korte Hoogstraat. Bij Koninklijk Besluit van 1873 werd voorbij het kruispunt met de Peperstraat een nieuwe rooilijn vastgelegd voor de noordzijde der straat. Vanouds bebouwd met brouwerijen, kloosters en fraaie burgerhuizen. Thans voornamelijk bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse lijstgevels van drie bouwlagen waarvan enkele duidelijk een oudere kern verraden en vooral enkele tamelijk goed bewaarde 17de- en 18de-eeuwse trap- en lijstgevels.

Beluik zogenaamd "'t Drongenpoortje". Steegbeluik met een woning links (nummer 105) en een rij van acht huizen rechts, achter smalle overbouwde toegang en smalle doorgang, vernauwd door het vooruitspringen der huizen rechts nummers 119-121. Nummers 107-117 gebouwd in 1829, nummers 119-121 verbouwing van een oudere constructie, zie muurvlechtingen en bouwnaden in zuidwestelijke gevel, eveneens van 1829, doch circa 1870 opgedeeld in de huidige twee panden. Nummer 105 is een laatste overblijfsel van een langgerekt dienstgebouw (1850), dat eveneens circa 1870 in een rij woningen werd opgesplitst zie de resten van een liseen en tot nissen getransformeerde vensters in de muur links van nummer 105.

Bakstenen beluikhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën (spiegelbeeldschema), nummer 105 drie traveeën, onder zadeldak (pannen). Verankerde gewitte gevels op gepikte plint. Muuropeningen onder strekse boog op hardstenen dorpels. Traditionele waterpomp (buiten werking) aan gevel tussen nummers 115-117.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3