Kortedagsteeg

Voorheen ook "Bij 't Wevershuis" genoemd naar het godshuis met kapel van de wolwevers, die de meeste gronden tot aan de Walpoort bezaten. De straat leidde van het centrum naar de Walpoort, een van de grenspoorten van de stadskuip, gelegen bij de Ketelvest. Eind 18de eeuw werd het godshuis verbeurd verklaard en werden talrijke huizen op de gronden gebouwd. Het straattracé bij de Vogelmarkt werd begin 19de eeuw rechtgetrokken, het Klein Vleeshuis afgebroken en een gevel opgetrokken voor de Wolweverskapel. Heden vrij drukke winkelstraat met nog homogeen gehouden bebouwing uit eind 18de of uit 19de eeuw doch met aangepaste recente winkelpuien.
Deze straat liep naar de Walpoort aan de Ketelvest, één van de vele stadspoorten die het centrum van Gent, de Kuip, afsloot.
De Kortedagsteeg was in de 13-14e eeuw een brede weg die als steeg van de misdaad en de verdorvenheid beschreven stond. Het verkreeg toen namen als Ondadege stege, Ondaghe steghe en zelfs Hondggher steghe.
In een later stadium werd het ook nog “Bij ’t Wevershuis” genoemd, naar het Godshuis met kapel van de wolwevers die hier op hun beurt over veel grondeigendom beschikten.
Uteindelijk is de Kortedagsteeg uitgegroeid tot een volwaardige deftige winkelstraat met weelderige uitstallingen die duidelijk afstand heeft genomen van haar vroegere imago.
Belangrijk gebouw was de Wolweverskapel

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent