Posteernepoort

Van Oudsher vormde de Leie vanaf de Henleykaai tot en met de Achterleie de grens tussen het Portus en de villa Ekkergam. De linkeroever van de Leie gelegen tussen het Kuipgat en het Gravensteen noemde men Overleie.

In 1165 kwam dit gebied in handen van de Portus. Onmiddellijk werden de nieuwe grenzen versterkt  door middel van een brede gracht, die weldra Houtlei zou genoemd worden. Men versterkte deze grens met een vestingmuur die op 3 plaatsen onderbroken werd door poorten.

                In het zuiden lag de Zandpoort of de Zottepoort met de Zottebrug (aan het begin van de Papegaaistraat)

                in het middep lag de Bestormpoort  of Posteernepoort met de Bestormbrug of Posteernebrug

                in het noorden lag de Torrepoort (Torenpoort, Drongenpoort, Torhoutpoort) met de Torrebrug (aan het begin van de                                      Hoogstraat).

 

De Posteernepoort was een waterpoort. Door middel van een nabijgelegen sluis kon men de nabije omgeving onder water zetten.

De Posteernepoort werd ook wel Bestormpoort genoemd. Het woord posterne is oud-frans, en komt van het Latijn “posterula”, wat ‘onderaardse gang’ betekent. Dit verwijst naar een geheime poort onder de eigenlijke grote poort. Deze poort gaf toegang tot een gang die uitkwam achter de eventuele belegeraars. In oorlogsomstandigheden kon men zo de vijand in de rug aanvallen of ook vluchten.

De poort zelf was een dikke ronde toren die later ook diende als bergplaats voor wapens of andere goederen.  De poort was eigendom van de stad.

Het verleggen van de stadsomheining in de 14de eeuw van de Houtlei naar de Brugse Poort maakte van de 3 genoemde poorten minder functionele binnenpoorten

De Posteernepoort  werd in 1842 door de Jezuïeten afgebroken. Deze wilden een grotere kerk bouwen, als vervanging voor de te klein geworden kapel van de nonnen van Oost-Eeklo. Deze poort stond dus op de plaats van de voormalige Jezuïeten kerk (thans eigendom van Sint-Lucas), aan de Posteernestraat.

De Houtlei werd in 1899 gedempt, waardoor de wijk heirrond enorm van uitzicht veranderde.