Prinsenhofplein

Sinds de 15de eeuw moet dit plein deel uitgemaakt hebben van het uitgestrekt voorhof dat zich voor het eigenlijke omwalde kasteel van het Prinsenhof bevond, heden te situeren tussen de Mirabellostraat en Sanderswal. Bij het begin van het Zilverhof alhier stond de voornaamste toegangspoort tot het Keizerlijk slot zogenaamde "Prinsenhof". De huidige aflijning van het plein is evenals de bebouwing grotendeels te situeren in het vierde kwart van de 18de eeuw. Een centraal ingeplante elektriciteitscabine stoort de aangename en rustige sfeer die van dit pleintje uitgaat en die door olmen en beuken in de hand gewerkt wordt. Deze is ondertussen verdwenen en vervangen door het beeld van Keizer karel, dat eerst bij Duivelsteen stond.

 

 

In september 1966 werd aan het einde van de parking aan de Bisdomkaai een grasperkje aangelegd met bronzen standbeeld van Keizer Karel op een arduinen sokkel. Dit was een geschenk van de Spaanse keizerstad Toledo. In 1993 kreeg het standbeeld van keizer Karel zijn nieuwe, vaste stek waar het echt wel thuis hoort: op het Prinsenhofplein. Het beeld is niet echt zo waarheidsgetrouw. Voornamelijk de kaakpartij klopt niet met de realiteit.