De Ajuinlei

De Ajuinlei is gelegen aan de linkeroever van de Leie en sinds het midden van de 16de eeuw voorzien van een kaai.

De straat is overwegend bebouwd met 18de-eeuwse en 19de-eeuwse herenhuizen in neoclassicistische stijl, hier en daar onderbroken voor moderne hoogbouw. Langs de Leiezijde komen voornamelijk achterbouwen en -gevels van de Veldstraat voor.

De Ajuinlei is vooral bekend voor zijn wekelijkse tweedehands boekenmarkt op zondag. Ik heb daar menig mooi boek of artikel over Gent op de kop getikt.

   

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent