SINT-JORISPOORT

 

In 1213 werd de St.-Jorispoort gebouwd. Rond 1418 sprak men over de Gente Joeris poerte.
De St.-Jorispoort werd ook wel de St.-Baafspoort geheten daar de weg leidde naar de St.-Baafsstede.
Het beeld van St.-Joris kreeg er ook zijn plaats in 1424. De poort werd gesloopt in 1577. 
Nabij liggen nu de Sint-Joriskaai en de Sint-Jorisbrug. De Sint Joriskaai werd aangelegd langs de Leie van Nieuwbrugkaai tot de Steendam, tussen 1893 en 1899.  

Anecdote.

Toen Alexander Farnese, hertog van Parma en bevelhebber van de Spaanse troepen, Gent had veroverd op de Calvinistische republiek (17 september 1584)  werd zoals het hoorde een blijde intrede gepland. De poorten en andre gebouwen van Gent werden versierd met de daarbijhorende zegetekens en vaandels. Hiertoe kreeg Lieven Vander Schelde, deken van de schildersgilde de opdracht van het Gentse stadsbestuur.

Echter Farnese liet zich niet zien en op 11 december 1885 werden de versieringen terug weggehaald. Vander Schelden bood het stadsbestuur een bundel aquarellen van die versieringen aan. De tekening die de Sint Jorispoort voorstelt is een van die aquarellen.

 

De Sint Jorisbrug

De Sint-Jorisbrug is een metalen krukbrug over de Leie. De brug werd gebouwd in 1907, bestaat uit één overspanning en is breder dan de overspanning over de Leie. Omdat de straat schuin over de Leie loopt, zijn er aan weerskanten brede voetpaden. De brug ligt centraal tussen de vroegere Rodetorenbrug (een draaibrug) en de Pasbrug (een dubbele boogbrug), ten zuiden van de huidige brug, en de vroegere Sint-Jorisbrug, ten noorden van de huidige brug, ongeveer ter hoogte van de Steendam. De drie oude bruggen werden in 1910 afgebroken.
De brug werd genoemd naar de heilige Joris, waarnaar ook de Sint-Joriskaai en de in 1577 gesloopte Sint-Jorispoort werden genoemd. In de volksmond, en omwille van haar bultige vorm, wordt ook de naam Kemelbrug gebruikt.
Sinds 2009 ligt er onder de brug een onderdoorgang voor fietsers.