Lozevisserstraat

In 1886 op de Heirnis getrokken straat van de Karper- tot de Kreeftstraat met schuin daarop een verlengstuk tot de Ferdinand Lousbergskaai. Eerst genoemde gedeelte vrijwel volledig bebouwd met kleine burgerhuizen daterend van 1895 tot 1898, de eerste in opdracht van J.G. Semey, vanaf 1897 in opdracht van de Gentsche Naamlooze Bouwmaatschappij en alle naar ontwerp van architect J.G. Semey. Bakstenen rijhuizen van twee of soms drie traveeën en twee bouwlagen, met lichte eclectische inslagOpmerkelijk zijn ook de moraliserende en belerende opschriften op de gevelstenen.
De straatnaam is duidelijk geinspireerd door het oude volkslied ‘Des winters als het regent’.
Franse benaming was Rue de Pecheurs.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent