Beroepsscholen stad Gent

Was gevestigd op de Martelaarslaan

De Bouwschool was een afdeling van GITO Gent. Het was een technische school die technisch onderwijs heeft ingericht in Gent. Dit onderwijs werd ingericht door de stad Gent. De overkoepelende organisatie was het OVSG.

De bouwschool was gevestigd op de Martelaarslaan te Gent.