Beroepsscholen stad Gent

Was gevestigd op de Martelaarslaan