Lievehof

Het verhaal van een verdwenen fabrieksgebouw.

Op de hoek Sint-Antoniuskaai/Kolveniersgang lag de verffabriek Lippens. Toen Lippens bekend maakte te verhuizen naar Evergem, bleek dat een projectontwikkelaar de oude fabrieksgebouwen had opgekocht. 'Met ontwikkelaar Orbis hadden we daarna gesprekken over de plannen, waarbij we ervan uit gingen dat het oude Manchestergebouw bewaard zou blijven en de modernere laagbouw zou worden gesloopt om plaats te maken voor woningen', zegt schepen van Monumentenzorg 
'Groot was echter onze verbazing toen er op het schepencollege ineens een slopingsaanvraag kwam voor het hele complex, inclusief het historische deel.'

Stad Gent weigerde de sloopvergunning toe te kennen, maar Orbis ging in beroep bij de provincie Oost-Vlaanderen en kreeg daar gelijk. 'Het gebouw staat niet op de lijst van beschermde gebouwen', geeft de schepen toe. 'Maar dat wil niet zeggen dat er geen goede argumenten zijn om het te bewaren. Het oude fabrieksgebouw is een van de getuigen uit de tijd dat Gent het Manchester van het vasteland was. In dezelfde buurt zijn er trouwens nog verscheidene getuigen van het industriële verleden van onze stad die we ook graag willen bewaren.'
Daarom trok de stad naar de kortgedingrechter, om de sloop tegen te houden. 'Zo willen we vermijden dat er op korte termijn onherroepelijke zaken gebeuren', zegt Decaluwe. 'Intussen maken we ons op om ook naar de Raad van State te trekken, om de sloopvergunning definitief ongedaan te maken.'

'Dit toont, zo in het weekend van Open Monumentendag, nog maar eens aan hoe moeilijk de strijd soms is om niet-beschermde, maar toch belangrijke gebouwen in onze stad te bewaren', zegt de schepen. 'Ik begrijp trouwens niet waarom ontwikkelaars en architecten niet meer respect hebben voor ons erfgoed.

Wie uiteindelijk gewonnen heeft toont de volgende collage van het nieuwe Lievehof.

 

Uiteindelijke resultaat en toekomstperspectief

Het woonproject "Lievehof", gelegen op de hoek Sint-Antoniuskaai, Kolveniersgang en Meelstraat, ligt op een uitzonderlijke plek in de stad Gent.

De Sint-Antoniuskaai bevindt zich op een strategische locatie tussen het historische stadscentrum en de Rabotwijk. De Rabotwijk kent een nieuw elan met de komst van het nieuwe Gerechtsgebouw,

het Jeugdontmoetingscentrum, en het Rabotpark met de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over het Verbindingskanaal. Deze wijk zal in de komende jaren verder gerenoveerd worden met ontwikkelingen op de Gasmetersite en Nieuwe Molens. Ook werd bekendgemaakt dat de omstreden sociale woontorens aan het Rabot vanaf 2012 in verschillende fases worden gesloopt en vervangen door nieuwe wooneenheden met lagere volumes