Bezoekerstreintje

Er reed een treintje van de firma Decauville die de bezoekers over het gehele terrein vervoerde.

 

Bewaking.

Ook toen was er reeds een serieuze bewaking op het terrein die de veiligheid van bezoekers en gebouwen moest waarborgen.

De Gazette van Gent schrijft op 27 januari 1913 

"Ziehier een goede gedachte. De dienst van de openbare veiligheid zal ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling een album doen uitgeven dat de signalementen bevat van ongeveer 500 dieven, hotelrovers, beuzensnijders, spoorwegschuimers, bekende aftroggelaars, valsspelers, bijlopers en lichtekooien. Het boekje zal als vademecum aan het personeel van de politie overhandigd worden. Als die gevaarlijke gasten naar Gent zouden komen, zal men ze zo

spoedig mogelijk kunnen herkennen en aanhouden. Het is de eerste maal dat een dergelijk inlichtingenboekje in België wordt uitgegeven.
Opgelet! Een persoon van omtrent 28 jaar, blond en welsprekend, geeft zich uit als toezichter op de werken in de tentoonstelling. Hij biedt zich bij de kleine burger aan om jongelingen aan te werven en voor dit aanbod eist hij sommen volgens de bediening welke zij begeren uit te oefenen. De aftroggelaar is woonachtig te Gent en heeft op die wijze reeds vele slachtoffers gemaakt."

 

 

Wat Varia aan mooie sfeerbeelden