Ham

Aanvankelijk lag dit in een moerassig gebied, in 1270 reeds door gravin Margaretha van Constantinopel aan de stad verkocht. Vanouds bekende straat circa 1859 voorzien van een nieuwe rooilijn tussen Jooremaaie en het Stapelplein. Overwegende bebouwing uit het derde kwart van de 19de eeuw met mogelijk enkele oudere kernen doch met vernieuwde gevels zodat van de oorspronkelijke oude bebouwing geen zichtbare tekenen blijven. Talrijke panden werden ook recent vernieuwd, vervangen door appartementsgebouwen, kleine ondernemingen en industriele complexen onder meer tussen de Regattenlaan en de Kraankindersstraat, in de nabijheid van het dok.

Het beluik in de Ham is een driehoekig pleinbeluik (1862-1863), met in lange zijden telkens een open relatief brede toegang, zowel vanuit de Ham, als vanuit het Stapelplein; in de basis (korte zijde) bevindt zich slechts een vrijstaand - doch met achtergevel tegen blinde muur aanleunend - blokje van drie woningen. Beluikhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën, met spiegelbeeldschema onder zadeldak (Vlaamse pannen). Openingen onder strekse boog op natuurstenen dorpels. Het binnenplein wordt bijna volledig ingenomen door uit diverse bouwmaterialen opgetrokken en vaak kleurrijke constructies, welke functies vervullen gaande van bergruimten tot en met keuken; in het midden tevens een oude gemeenschappelijke waterpomp.

Naast talrijke behouden middelgrote burgerhuizen vertoont voornamelijk het einde van de straat kleine arbeidershuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met aanvankelijk bepleisterde doch heden meestal vernieuwde parementen. Nummer 88 en 142 vormen afgesnuite hoekpanden die een smalle doorgang tot het achterin gelegen beluik flankeren (nummer 90-140). De panden vanaf de Bomastraat werden verkaveld in 1904.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3