Bevrijdingslaan

Oude invalsweg in het verlengde van de Brugsesteenweg en via de Phoenixstraat leidend naar de Brugse Poort. Geen sporen van de oude bebouwing. Heden voornamelijk 19de-eeuwse lijstgevels van het doorsneetype en vaak aangepast in de 20ste eeuw, met op de begane grond winkelpuien, enkele panden behielden hun houten 19de-eeuwse pui.  
In de 14de eeuw werd de tweede omwalling gebouwd, waarvan de Brugse Poort deel uitmaakte.”
“Buiten de poort liep de heirweg naar Brugge in de richting van Mariakerke. Hij vormt nog altijd de ruggengraat van de wijk, onder de benamingen Noordstraat, Phoenixstraat, Bevrijdingslaan en Brugsesteenweg. De weg was een deel van de belangrijke landweg Brugge – Keulen, de verbinding van de Noordzee met de Middenrijn.”
“19de eeuw. Waterwegen ontsluiten de wijk van de Brugse Poort. Tijdens de Industriële Revolutie was het een uitstekende plek voor grote fabrieken.”
“Ten noorden van de fabrieken groeide een uitgestrekte arbeiderswijk met vele beluiken en de parochiekerk van Sint-Jan-Baptist. De Brugse Poort is gegroeid zonder stedenbouwkundige voorwaarden, vandaar het chaotische stratenpatroon.”
“De voorbije decennia passeerden via de Brugse Poort verschillende migratiestromen. Arbeiderswoningen voldeden niet meer aan de woonwensen. Autochtone Gentenaars verlieten dan ook de wijk. Nieuwkomers (migranten, vluchtelingen, studenten, …) namen hun plaats in. Dat zorgde voor een groot verloop in de bewoning.”

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Mooie video is te vinden op de onderstaande link, van de hand van Frank Depreitere

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=n1DGc2w-pPM&feature=emb_logo