Beschrijving van de huizen in de Kraanlei van nr 63 tot 87

Kraanlei 65

Voormalig "Kinderen Alijnshospitaal", nu het Huis van Alijn. Godshuis toegewijd aan de Heilige Catharina,

de uitgebreide beschrijving staat onder Huis van Alijn bij Kraanlei en bij Bijzondere gebouwen

Kraanlei 75  De Klok

Zogenaamd "de Klok". Diephuis uit de tweede helft van de 17de eeuw. Traditionele trapgevel (7 trappen + topstuk) met twee bouwlagen, drie traveeën en met zadeldak (pannen). Hersteld in 1915 door Amandus Robert Janssens. Opgaand metselwerk van baksteen verwerkt met zandsteen. Tudorbogen boven gekoppelde kruiskozijnen. De mooie reliëfs in de verdiepte boogvelden symboliseren de drie goddelijke en de vier cardinale deugden met hun attributen. De eerste borstwering vertoont van links naar rechts de voorzichtigheid, de voorstelling van een klok in een cartouche verwijzend naar de naam van het huis, en de matigheid. De drie goddelijke deugden worden op de volgende borstwering voorgesteld namelijk de liefde, de hoop en het geloof. Boven het zoldervenster tenslotte zien we een allegorie van de rechtvaardigheid en de sterkte. Deze reliëfs werden bij de restauratie vernieuwd.

Kraanlei 79 De Werken van barmartigheid

Zogenaamd "De werken van barmhartigheid". Barok burgerhuis (nok parallel aan de straat), met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. Bak- en zandsteenbouw op hardstenen plint. Gekoppelde kruiskozijnen tussen waterlijsten die de registers accentueren. Rechthoekige deur met bovenlicht. Borstwering geritmeerd door banden in verlengde van stijlen en versierd met zes taferelen van de werken van barmhartigheid, namelijk achtereenvolgend: de doden begraven, de gevangenen verlossen, de zieken bezoeken, de hongerigen spijzen, de dorstigen raven en de naakten kleden; het zevende werk de gastvrijheid wordt gesymboliseerd door het huis zelf, oorspronkelijk een herberg. De geveltop bestaat uit een gedeelte met twee zoldervensters dat afgezet is met volutes en een bekronend deel afgewerkt met een "pseudo-fronton" met siervaas.

Kraanlei 81 De fluitspeler

Zogenaamd "De Fluitspeler" of "Het Vliegend Hert". Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens. Baksteenbouw verwerkt met hardsteen voor de plint en zandsteen voor de dorpels, waterlijsten, en de venster- en deuromlijstingen. Voorgevel van drie traveeën met in- en uitgezwenkte top. Gemarkeerd door horizontale lijsten die de vensterregisters en borstweringen markeren. Vensters met zandstenen kruiskozijnen en waterlijsten aan onder- en bovendorpels. Rijk versierde borstweringen met terracotta reliëf in panelen die de allegorieën van de zintuigen voorstellen, namelijk gezicht, gehoor, geur, smaak en gevoel. Een der panelen, boven de middentravee. stelt een vliegend inert voor. Rijk uitgewerkte geveltop versierd met tal van terracotta beelden en reliëfpanelen waaronder drie beelden voorstellende Geloof, Hoop en Liefde (Madonna met kind op het bekronend driehoekig fronton), het borstbeeld van de fluitspeler, putt), festoenen, masker en ramskop.

De zijtrapgevel is blind. Sporen van rondboogvenster op de tweede bouwlaag en een oculus in de geveltop. Het bijgebouw is een lijstgevel met één travee hoger opgetrokken tot een dakvenster met trapgevelvorm. Rollaag boven de gerestaureerde kruiskozijnen.

Kraanlei 67 – 69

Oorspronkelijk twee trapgeveltjes in de 19de eeuw (voor 1878) aangepast en gewijzigd tot een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie bouwlagen, zes traveeën en zadeldak (pannen). 19de-eeuwse houten winkelpui (nummer 67) en gecementeerde winkelpui (nummer 69). De onderdorpels van de rechthoekige vensters zijn verbonden door een plat kordon. De uiterste en de middentravee zijn geblind op de derde bouwlaag.

Kraanlei 77

Diephuis met drie bouwlagen, drie traveeën, afgedekt met schilddak (mechanische pannen). Bepleisterde en beschilderde empire-getinte lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw ter vervanging van een houten huis met puntgevel.