Corduwaniersstraat

De vroegere Bogaartstraat vormt een verbindingsstraat tussen de Hertogstraat en de Rode Koningstraat. De oorspronkelijke bebouwing uit de 17de en de 18de eeuw bleef behouden behalve bij het begin van de straat, waar einde 19de eeuw enkele arbeidershuizen werd en opgetrokken. De achtergevel van het voormalige Kinderen Alijns Hospitaal bakent ten zuiden het midden van de straat af. In de naam zit de gilde der Corduwaniers ingesloten. Deze ambachtslui maakten in de middeleeuwen dure schoenen van Cordova-leer.