Clematisstraat

Clematisstraat is een straat in Gent de Bloemekswijk. In totaal zijn er ongeveer 10 huizen

Met als kern, de omvorming van het parkje in de Clematisstraat, krijgen een aantal publieke plekken in de wijk een opfrisbeurt in functie van meer groen, ontmoetings- en speelruimte voor kleine en grote mensen. De Francisco Ferrerlaan is één van de centrale assen in de Bloemekenswijk. Deze brede laan, aan beide kanten geflankeerd door gevels verbergt de groene zones die er achter schuilen. De private tuinen en de groenzone’s van het Westerbegraafpark en het Guislain zitten ver- stopt. De laan is een voornamelijk grijze, afgesloten zone waar tram en auto domineren in het straatbeeld. Vroeger was de laan een welvarende winkelstraat met als kers op de taart de markt op het Van Beverenplein. Meer en meer jonge gezinnen vinden de weg naar de wijk maar deze heeft een opfrisbeurt nodig. Met deze ingrepen willen we de laan en omliggende straatjes en perken openbreken zodat kleine en grote mensen er terug aangenaam kunnen ontmoeten, spelen, kuieren en winkelen. Dit willen we doen door, conform de wijknaam, groenzones en bloemen aan te leggen en door aangepaste zitbankjes en speelelementen te integreren.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent