Ververij De Backer-de Rudder en Cie

Gasmeterlaan

In 1893 kwam een terrein langs de Gasmeterlaan in het bezit van Prosper De Backer-Michotte. In Ledeberg baatte Prosper De Backer tussen 1885 en 1901 een stoomververij uit die na verloop van tijd ook chloorkalk ging aanmaken. Onmiddellijk na de verhuis naar de Gasmeterlaan omstreeks 1899 werd het bedrijf omgedoopt tot De Backer-De Rudder en cie N.V., gespecialiseerd in ‘lainage, teintures en apprêts’ . De N.V. had ook fabrieken te Kwatrecht en Wetteren. Tijdens het interbellum sloot de textielgroep zich aan bij van Alsberghe en Van Oost (AVO). In 1977 werd de fabriek van Alsberghe en Van Oost afgestoten en werden ook de activiteiten van de fabrieken te Gent en te Kwatrecht stopgezet. In 1982 werd ook de laatste fabriek gesloten.

Van Alsbergh en van oost

,,Op die plek stond in de 19de eeuw eerst de gasfabriek die later werd verplaatst naar de andere kant van de Gasmeterlaan. Zo'n 25 jaar lang werd er steenkoolgas gefabriceerd, een sterk vervuilend proces. Daarna kwam de ververij De Backer-de Rudder en Cie op diezelfde plaats. Die bleef er bestaan tot in de late jaren '70. Er zijn nog luchtfoto's van 1985 waarop die fabriek staat. Daarna is ze echter afgebroken en is er een sociale woonwijk in de plaats gekomen.''

Eén van de plekken die zeker aan grondiger onderzoek toe zijn, is de hoek van de Gasmeterlaan en de De Smetstraat. Daarover publiceert Van Nieuwenhuyze deze week een onderzoek in het

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis

. ,,Op die plek stond in de 19de eeuw eerst de gasfabriek die later werd verplaatst naar de andere kant van de Gasmeterlaan. Zo'n 25 jaar lang werd er steenkoolgas gefabriceerd, een sterk vervuilend proces. Daarna kwam de ververij De Backer-de Rudder en Cie op diezelfde plaats. Die bleef er bestaan tot in de late jaren '70. Er zijn nog luchtfoto's van 1985 waarop die fabriek staat. Daarna is ze echter afgebroken en is er een sociale woonwijk in de plaats gekomen.''

Geen nalatigheid

Zowel gasfabrieken, als textielververijen hebben een slechte faam op het gebied van bodemvervuiling. ,,Gasproductie leidt tot vervuiling met teer en cyanide, en waar zo'n textielververij is geweest kan je zware metalen, oplosmiddelen en minerale oliën in de grond verwachten.''

Alleen: aan de Gasmeterlaan is daar nooit naar gezocht. ,,Er is alleen een beperkt onderzoek geweest, een eindje verderop, waar men specifiek zocht naar vervuiling van de gasfabriek. Dat was een van de industrieën die het eerst onderzocht werden omdat men zich daar het meeste zorgen over maakte. Maar een grondig bodemonderzoek is er nooit gebeurd. Niet dat er op dat vlak sprake kan zijn van nalatigheid van de ene of de andere partij: voor 1995 was zo'n onderzoek gewoon niet verplicht door de overheid.''

Intussen staat er wel een dergelijk onderzoek in de steigers. ,,Stad Gent levert op dat vlak bijzondere inspanningen'', beklemtoont Van Nieuwenhuyze. ,,Er is een onderzoek gepland voor de hele Rabot-wijk en daar valt ook dit gebied onder. Voor 2007 zouden de resultaten ervan bekend moeten zijn.''

De bewoners van de sociale woonwijk moeten niet onmiddellijk panikeren, zegt de onderzoekster nog. ,,Al zou ik ze nu niet onmiddellijk aanraden om in die buurt groenten te kweken vooraleer er onderzoek is gebeurd of er vervuiling is en waar die juist zit. Het goede nieuws voor die mensen is echter dat het stadsbestuur en Ovam dat onderzoek nu wel degelijk doen en ook de kosten ervoor op zich nemen.''

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent