Achterleie

Kaai gesitueerd aan de linker-Leieoever, aanvankelijk voornamelijk bebouwd met achterhuizen van de Sleepstraat, thans veelal verbouwde kleine 19e-eeuwse rijhuizen van het enkelhuistype (nummers 11 tot 17) naast verscheidene recente flatgebouwen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Brouwerij Blommaert

Constructief bijzonder interessante brouwerij Blommaert, welke reeds begin 19e eeuw bestond; sedert circa 1870 stoombrouwerij, en begin 20e eeuw overgenomen door de gebroeders Alfons en Alberic Van Schoote; omstreeks de eerste wereldoorlog kwam het complex in handen van Jozef Karel Hendrik Van Schoote (zie opschrift in cementletters tegen gevel langsheen Leie), welke de brouwerij haar laatste grote uitbreiding gaf. Aan de brouwerij is eveneens een mouterij gehecht (in het noordwesten).

De brouwerij omvatte oorspronkelijk een aantal gebouwen van één bouwlaag, geschikt omheen binnenkoer, en behield deze grondvorm ondanks tal van uitbreidingen (vooral door nieuwbouw, oorspronkelijk van twee bouwlagen, op percelen ten zuidwesten palend aan het complex: 1877) en aanpassingen (verhogingen en wijzigingen van de openingen). Deze verbouwingen zijn fascinerend, omdat zij telkens oudere delen behielden, en aanvulden met moderne of zelfs vooruitstrevende constructiewijzen (beton!). Tot de oudste delen behoren thans de gecementeerde bakstenen onderbouw (mogelijk nog begin 19e-eeuws), gelegen tussen de binnenkoer en de Leie. De begane grond en de eerste verdieping van de magazijnen (?) ten zuidwesten van de binnenkoer en eveneens palend aan de Leie, zijn gekenmerkt door bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken, ondersteund door gietijzeren kolommen.

Rond 1916 werden de meeste gebouwen met één tot twee bouwlagen verhoogd door middel van een zware constructie in gewapend beton onder platdak (waarop betonnen fabrieksschouw). De vroegere baksteenconstructies werden onder cementbepleistering verborgen, zodat het geheel een homogeen - en massief - uitzicht kreeg.