Kaatsspelplein

Vormt een brede toegang vanuit Drongenhof tot de Trommelstraat. In het noorden begrensd door de kapel van Drongenhof met aangebouwde huisjes en een toegangspoortje tot de bijgebouwen van het klooster der Geschoeide Karmelieten. Aan de overkant van de straat enkele 18de-eeuwse en 19de-eeuwse huizen.

Dit pleintje had eerst geen echte eigen naam. Het werd “’t Plaetskin bachten den Oudenborch” genoemd. Pas rond 1450 werd er een kaatsbalspel ingericht door een Herbergier. Hij moest voor de huur van dit pleintje toen 20 schellingen betalen aan de stad. Rond 1500 zien we de naam “Caetseplaetskin” verschijnen. Tijdens de Franse overheersing heette het plein “Jeu de Paume” wat later dus Kaatsspelplein werd.

                                                                                                                                             58 foto's

 

Kaatsspelplein 2

Twee enkelhuizen met twee bouwlagen, twee traveeën en zadeldak (pannen). Wijzigingen uit 19de eeuw, doch mogelijk een oudere kern (17de eeuw). Licht steekboogvormige vensters en deur onder de sterk geprofileerde kroonlijst. Rechthoekige vensters met lekdrempels op de bovenverdieping. Beschilderde voorgevels afgezet met een bakstenen lijst en een houten kroonlijst. Bepleisterde en beschilderde zijtuitgevel van nummer 2 is voorzien van rechthoekige vensters.

Kaatsspelplein 7 – 9

Oorspronkelijk één rijhuis, thans onderverdeeld in twee woningen. Breedhuis aangebouwd tegen de zijbeuk van de kapel van Drongenhof in het vierde kwart van de 18de eeuw. Oorspronkelijke laat-classicistische poortomlijsting bevat thans een deur en venster met bovenlicht: rondboogvormige arduinen omlijsting afgelijnd door een kroonlijst. Een tweede deur werd aangebracht tussen de twee laatste traveeën bij het opsplitsen van het huis in twee woningen.

Kaatsspelplein 5

Breedhuis met oorspronkelijk drie thans twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen). Vermoedelijk oude kern aangeduid door de muurankers en de zijpuntgevel met muurvlechtingen, aangepast en gewijzigd in de 20ste eeuw. Volledig nieuw beklede voorgevel met rechthoekige vensters met vlakke omlijsting.

Kaatsspelplein 1

Hoekhuis van drie bouwlagen hoog met bepleisterde voor- en zijgevel, afgedekt met schilddak (Vlaamse pannen), daterend uit 19de eeuw. Doorlopende beschilderde plint voorzien van een rechthoekig keldergat en drie steekboogvormige keldervensters.. Rechts van de zijgevel, bijkomende gelijkvloerse travee met een steekboogvormig poortje.

Kaatsspelplein 3

Diephuis met twee bouwlagen, één travee en zadeldak (Vlaamse pannen). Beschilderde bakstenen puntgevel afgewerkt met muurvlechtingen uit 1755. Verbouwde gelijkvloerse verdieping op een gepekte plint (de oorspronkelijke vormgeving van de poort is bekend uit de bouwaanvraag). Rechthoekig venster met houten bovendorpel. Korfboogvormig zolderluik en steigergat in de geveltop.