Jan Botermanstraat

Homogeen straatbeeld van oude, doch verwaarloosde huizen of gevels. De zuidkant wordt bijna volledig ingenomen door bijgebouwen van de "hotels" van de Burgstraat, terwijl de overkant, tot de oprichting van de Berg van Barmhartigheid in 1621, behoorde tot het "Dondersteen" en nu voornamelijk bepleisterde lijstgevels telt.

 

We citeren uit het voornoemd boek : "BOTERMANSTRAAT, van de Burgstraat tot de Meersteeg (nu Bonifantenstraat) Deze straat draagt de naam van een Gentse Middeleeuwse familie, de Boterman's die in 1363 een schepen der Keure aan de Gentse magistraat leverde. De meest bekende der Boterrman's is Jan Boterman. In april 1452 werd hij gelast, gedurende de opstand van Gent tegen Philips de Goede, met de verdediging van de brug van Spiere op de Schelde (ten noorden van Doornik). Op 21 april1452 werden de rebelse Gentenaars alhier aangevallen door de graaf d'Etampes, neef van Philips van Bourgondië, met een geweldige ridderschaar. De Gentenaars, veel te weinig in getal, moesten met hun hoofdman Jan Boterman de wijk nemen. Daardoor had d'Etampes nu de weg der Scheldevallei vrij en open, en kon hij drie dagen nadien het beleg van Oudenaarde door de Gentse Hoofdmannen doen heffen. Na de nederlaag voor Oudenaarde werden de drie hoofdmannen hiervoor verantwoordelijk gesteld en onthoofd. Ook Jan Boterman werd tot onthoofding veroordeeld. Doch hij verwierf genade ter gedenkenis van zijn broeder die in de strijd met de wapens in de hand omgekomen was. Later werd Jan Boterman een der leiders der verwoede bende die zich de "Gezellen van de Groene Tente" (omdat zij altijd onder de blote hemel sliepen) noemden; hij wou wraak nemen over een andere broer die, na een losgeld aan de Bourgondische soldaten betaald te hebben, toch ter dood werd gebracht. Wij vinden hem na 1453 niet terug. Wellicht kwam hij om in de verschrikkelijke slachting, die Jan de Croy met de bezetting van Aat, in het bos van Opbrakel; bij verrassing onder de Groententers, door bastaard Blanstrein aangevoerd, aanrichtte. Wat er ook van zij, een Jan Boterman bezat in 1482 een huis met twee kaatsspelen of rolbanen in de Meersteeg. Eerst in 1521 is er spraak, in de stedelijke oorkonden, van het Botermanstraatje; het werd in betrekking gesteld met de Burgstraat en verbreed in 1546." 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent