Belgradostraat

Tot 1812 zogenaamd Ukkelramstraat. In het raam van de reorganisatie van de wijk en de aanleg van nieuwe straten in de buurt werd de straat circa 1840 recht getrokken, en later nogmaals gedeeltelijk verbreed. Hierdoor bleven slechts enkele 17de-eeuwse huizen, die voordien het typische karakter van de straat uitmaakten, meestal onder aangepaste vorm bewaard. De reeksen eenvoudige 19de-eeuwse rijhuizen die op de verlegde rooilijn tot stand kwamen werden later deels vervangen door woningen van circa 1900 en voorts door recente karakterloze meergezinswoningen zodat beide gevelwanden een zeer onregelmatig verloop kennen. De hoek met de Pelikaanstraat wordt ingenomen door een grootschalige betonnen en bakstenen constructie (nummer 44-56) van vijf tot zes bouwlagen van circa 1930. Vandaar ook enorme verschillen qua bouwhoogte. Nummers 64, 66, 72, 74-76, 78-80 en 82 zijn eenvoudige bepleisterde lijstgevels van twee of drie traveeën en drie bouwlagen met rechthoekige muuropeningen uit eerste helft 19de eeuw.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent