Van klooster over fabriek naar St Bavo instituut

Tussen de restanten van het oorspronkelijke Kapucinessenklloster aan de Reep werden rond 1750 twee herenhuizen gebouwd door de latere bisschop Govard van Eersel. Het oudste deel dateert van 1748 en is gebouwd in Roccocostijl en is aan de achterzijde U-vormig  uitgebouwd. Het gebouw heeft een prachtig bewerkte eikenhouten trap naar ontwerp van Laurent Delvaux.
Het tweede deel gebouwd in 1758 heeft minder versieringen en vertoont kenmerken van het Classicisme.
In 1796 werd het Kapucinessenklooster door de Franse bezetter opgedoekt en omgevormd tot een mechanische vlasspinnerij.
Dit bedrijf ging failliet en In 1823 richtte Ferdinand Lousberg hier zijn eerste katoenspinnerij op. Hij woonde in het hotel van Eersel. Het schoolgebouw is nog een restant van deze immense fabriek, die op haar hoogtepunt 750 arbeiders te werk stelde. 

Na de stopzetting van de activiteiten van de nv Lousbergs verkocht de eigenaar de gebouwen en hun inboedel in 1933 aan de Zusters Van Liefde. Door het succes van hun school in de Biezekapelstraat waren zij dringend aan uitbreiding toe.
De zusters lieten de achterliggende fabrieksgebouwen afbreken en behielden de gevelrij aan de Reep. De daaropvolgende jaren werd de oude textielfabriek gesloopt en vervangen door nieuwe klassen zodat bij het begin van het schooljaar 1937-1938 de splitsing van de lagere (Biezekapelstraat) en de middelbare (Reep) afdeling een feit was. Het is de huidige St Bavoschool. 

Het moderne gebouw op de hoek van de Seminariestraat kwam er in 1991 en sloot architecturaal aan bij het 18de-eeuwse Hotel van Eersel.