Akkerstraat

Van Rasphuisstraat naar Coupure Rechts. Werd vroeger Engelandgat en later Coupuregang genaamd. Straatbeeld verminkt door talrijke gesloopte panden vooral op de uiteinden der straat, de overige bebouwing werd veelal aangepast of gemoderniseerd. Er stond vroeger ook een huidevetterij A. De Smet & C°, nadien leerlooierij C. Colpaert & C° , gebouwd ten oosten van en deels over een thans verdwenen waterloop

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3