Kantienberg

Zo genoemd naar de Kantien of vrije kelder van de voormalige Sint-Pietersabdij. De linkerstraatzijde blijft heden nog bepaald door de voormalige abdijgebouwen namelijk de zogeheten infirmerie, heden het Schoolmuseum en voormalige abdijbrouwerij en -bakkerij. Vrij breed bij het Kramersplein, daalt de straat in bochtig tracé af naar de Muinkbrug toe.
De rechter straatwand, afgelijnd rond 1887 vertoont een doorsnee, witbepleisterde huizenrij van kleine burgerhuizen met drie bouwlagen en twee of drie traveeën onder zadeldak. Recent is hier aan de brug het gebouw van Arteveldehogeschool gebouwd, wat een schril contrast oplevert met de site van St Pietersabdij.

Opmerkelijk is het oorspronkelijk woonhuis horende bij de UCO-Terplatenfabriek, op de hoek van de Kantienberg en Muinkbrug gelegen. Is nu het Geuzenhuis

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent