Vlaamse Academie

Voormalig "Dammansteen" of "Huys van Oombergen", thans zetel van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Oorspronkelijk omvatte het perceel tevens het hoekhuis en huis van de gouverneur op de Vlasmarkt en was bebouwd met een romaans steen, eigendom van een aanzienlijke Gentse patriciërsfamilie de Dammans. In de 16de eeuw in bezit van Jan Damman heer van Oombergen; in 1746 verkocht aan architect David 't Kindt die het prachtig herenhuis in Lodewijk XV-stijl oprichtte waarvoor hij zelf de bouwaanvraag indiende. Nadien bewoond door verschillende adellijke families en sinds 1892 ingenomen door de Koninklijke Vlaamse Academie.
Oorspronkelijk rechthoekige plattegrond met links van de voorgevel L-vormige aanbouw, totaal verdwenen op één travee na. L-vormige aanbouw rondom rechthoekig binnentuintje uit 1905. Vanop Vrijdagmarkt doorheen Kammerstraat uitzicht op de prachtige voorgevel die doorgaat als één der best geslaagde voorbeelden van Gentse rococo-architectuur. Harmonisch opgebouwde gevel, in Lodewijk XV-stijl; van vijf traveeën en twee bouwlagen met mansardedak (leien) en koepelvormige afdekking van middenpartij bekroond met wereldbol, van 1746 naar ontwerp van David 't Kindt.  Lodewijk XV-salons met deurstukken toegeschreven aan Pieter Van Reysschoot en vier tapijten van Ingelmunster uit einde 19de eeuw gevat in houten lambrizering en voorzien van wapens van Jh. de Kerchove-van Pottelberghe de la Potterie. Rococotrap met gesculpteerde trapzaal.

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (afgekort tot KANTL) is een wetenschappelijk genootschap dat sinds 1886 de Nederlandse taal en literatuur bestudeert en stimuleert. De Academie reikt jaarlijks een literaire en een wetenschappelijke prijs uit van telkens een geldbedrag van 5000 euro.
In 1886 werd de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht. Het was de eerste officiële instelling van België waarin op een wetenschappelijke manier het Nederlands bestudeerd werd. Bij haar oprichting kreeg zij ook de opdracht de literatuur in de volkstaal te bevorderen en initiatieven voor de ontwikkeling van de wetenschappen in het Nederlands te coördineren. Aldus begaf ze zich enigszins buiten het door haar naam gesuggereerde terrein.
Aan de instelling werd in 1924 rechtspersoonlijkheid toegekend. In 1938 werden de eigen Vlaamse Academie voor Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten en de Vlaamse Academie voor Geneeskunde opgericht. De Academie bestaat sinds 1939 uit 30 gewone leden en 25 buitenlandse ereleden.
De Academie speelde een belangrijke rol in de Vlaamse ontvoogding en stuurde de Vlaamse Beweging op cultureel en intellectueel vlak in sterke mate. In politiek opzicht heeft de Academie zich echter altijd neutraal opgesteld. In 1972 werd de instelling herdoopt tot Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL). Bij de tweede staatshervorming in 1980 werd de bevoegdheid over de Academie overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap waarbij het het een zelfstandige en ongebonden Vlaamse overheidsinstelling werd. De Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap nam een decreet aan waarin onder meer was voorzien dat de Academie de Vlaamse regering zou adviseren.
In 2018 werd de naam vereenvoudigd tot Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, met behoud van het acroniem KANTL. Anno 2018 mogen er maximaal veertig leden en een onbepaald aantal ereleden zijn.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Er zijn in Ghendsche Tydhingen twee interessante artikel verschenen

 

Gt 1974
PDF – 706,9 KB 362 downloads
Gt 1981
PDF – 1,2 MB 383 downloads