Burggravenlaan

Parallel aan de heden op een hoge berm gelegen spoorlijn, vertrekkend van het Parkplein waar van 1889 tot 1912 het oude en eerste Sint-Pietersstation stond. Leidt tot aan Stropbrug over de Schelde. Het aanvangsdeel werd vooral in het eerste kwart van de 20ste eeuw bebouwd en vertoont hoofdzakelijk doorsnee witbepleisterde lijstgevels van rijhuizen met neoclassicistische inslag, naast gekleurde bakstenen gevels. Verderop, vanaf de Krijgslaan, domineren middelgrote rijhuizen van circa 1925 met gekleurd bakstenen, deels of volledig bepleisterd of gecementeerd gevelparement. Het afwisselend materiaalgebruik, de veelvuldige toepassing van erkers en de geveldecoratie in een of andere neostijl of in art deco verleent het geheel van de gevelwand een kleurrijke aanblik. De enige werkelijk in het oog springende gevels zijn uitgevoerd in art-decostijl en voornamelijk naar ontwerp van architect J. Lippens en O. Vandenhoeck. Vanaf de Ottergemsesteenweg valt vooral de zakelijke baksteenarchitectuur op met nog sterke decoratieve inslag.

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent