Fleurusstraat

Gelegen binnen de wijk zogenaamd Sint-Pieters-Aalst of deel van het domein Sint-Pieters-buiten-de-muren, tot 1795 toebehorende aan de Sint-Pietersabdij. Urbanisatie voorzien in 1902-1904 doch in 1911-1912 uitgekozen als terreinen voor de Gentse wereldtentoonstelling van 1913. Verkaveld in 1926 als typische rijke burgerwijk, in de volksmond zogenaamd Miljoenenkwartier, met het huidige Paul de Smet de Naeyerplein als centrum. De Fleurusstraat bevindt zich in het zuiden van het plein, in het perspectief van de Sint-Pietersbuitenkerk.
Het eerste straatgedeelte tot de doorkruisende Vaderlandstraat is bebouwd met alleenstaande monumentale villa's ondermeer nummer 2 in zuivere neo-Lodewijk XVI-stijl van circa 1930. Het gedeelte voorbij de Vaderlandstraat is bepaald door bakstenen rijhuizen met drie en vier bouwlagen geritmeerd door verticaliserende venstertraveeën met erkers. Het rechterhoekpand met de Vaderlandstraat (nummer 120) is ingenomen door het merkwaardige voormalige woonhuis van architect G. Eysselinck (1931) in internationale nieuwe stijl.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent