Hertogstraat

Het is een belangrijke verbindingsstraat tussen de Kraanlei en een aantal binnenstraatjes van het Patershol (namelijk Corduwaniersstraat, Haringsteeg, Plotersgracht, Zeugsteeg). De rechterzijde (pare nummers) wordt thans praktisch volledig ingenomen door een stapelhuis van de Kraanlei en gebouwen uit einde 19de - begin 20ste eeuw op de hoek van de Corduwaniersstraat en de Hertogstraat. De bebouwing langs de linkerzijde is vrij oorspronkelijk bewaard gebleven met enkele 17de-eeuwse trapgevels en mooie 18de-eeuwse gevels.

De straat werd reeds vermeld op het einde van de veertiende eeuw. Ze werd vroeger ook wel de “Singhelstrate” genoemd. Er was tot eind twintigste eeuw een haringrokerij gevestigd op de hoek met de Corduwaniersstraat. Enkele huizen werden in 1986 afgebroken wegens dreigend instortingsgevaar.