Blekerijstraat

Rechte straat getrokken in 1878 als verbindingsstraat tussen Blekersdijk en Ham. Het eerste straatgedeelte, uitziend op de beboomde Leiekaai en de Minnemeersbrug, verkreeg haar huidige uitzicht circa 1910. Voorts, met uitzondering van nummer 58, een neorenaissancehuis, eerder doorsneebebouwing met woonfunctie of kleinindustrie, voornamelijk uit vierde kwart 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw, waaronder enkele minder interessante panden zoals nummers 37-39, 65 tot 73.

Kopergietery - Blekerijstraat (01/09/2020)
De Gentse Kopergietery is één van de grootste jeugdtheaterhuizen in Vlaanderen. Het werd in 1978 opgericht door Eva Bal, als 'Het Speelteater'. Bal was toen een pionier in het artistiek werken met kinderen en jongeren in Vlaanderen. In 1994 vond het tot dan toe 'zwervende' theaterhuis onderdak in een oude kopergieterij - meteen ook de inspiratie voor de nieuwe naam - in de Blekerijstraat. Het pand werd omgevormd tot theaterzaal. Om de wekelijkse theaterateliers en de aanmaak van voorstellingen te kunnen realiseren, werd het aanpalende pand gehuurd. In dat huis zitten onder meer de repetitieruimtes voor de ateliers en de aanmaak van voorstellingen, de artiestenfoyer, de loge met toegang tot de scène, het decoratelier en de kantoorruimtes. In 2015 werd het gebouw van de oude kopergieterij, met de theaterzaal en de foyer, met eigen middelen aangekocht.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent