Waaistraat

Verbindingsstraatje tussen de Vrijdagmarkt en het Edward Anseeleplein (voorheen Garenplaats). De ene straatzijde (pare nrs.) heeft haar oorspronkelijke uitzicht en schaal bijna ongeschonden behouden en vormt een zeer typische gevelwand welke vnl. geritmeerd wordt door hals- en klokgeveltjes met classicistische invloed. De woningen aan de overzijde tussen nr. 1 en nr. 7 zijn echter gesloopt en vervangen door een open ruimte met autoboxenDe winkel van stoombakkerij Volksbelang (niet te verwarren met de gelijknamige, liberale krant) in de Waaistraat. De oprichting van de katholiek-liberale coöperatieve dateert van 1887. De stoombakkerij vestigde zich meteen in de Waaistraat 3, waar in 1892 een nieuwbouw werd gebouwd. Nu is hier het Ghent River Hotel gevestigd.
Er bevindt zich een industriële constructie, in 1857 gebouwd als rijstpelderij, op de grondvesten van een afgebrande suikerraffinaderij. Het werd herhaaldelijk uitgebreid en van functie veranderd: stoomkatoenspinnerij in 1873; magazijn in 1879; in 1892 stoombroodbakkerij van de N.V. "Volksbelang"; deels gesloopt in 1908. Het huidige deel dateert vnl. van 1857.Vroeger stond dit complex in verbinding met de mechanische broodbakkerij van de N.V. "Volksbelang" (cf. infra): getuige daarvan de sporen van afbraak in de N.-O.-gevel.