Koophandelsplein

Vroeger Walmeire en Recollettenplein, naar het Recollettenklooster dat in het eerste kwart van de 19de eeuw plaats moest ruimen voor het huidige Gerechtshof, waarin eertijds de beurs en kamer van koophandel was gevestigd, vandaar de huidige benaming.  De plaats zoals ze zich thans voordoet, werd aangelegd in 1799. Het oorspronkelijk straatbeeld bleef op enkele uitzonderingen na goed bewaard en wordt aan de noord- en oostzijde voornamelijk gevormd door huizen met drie- en vier verdiepingen en bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels (nok parallel aan de straat) uit het eerste kwart van de 19de eeuw, doch met recente winkelpuien (behalve nummer 12). Het plein wordt echter gedomineerd door het monumentale Gerechtshof en door de zijgevels van de Opera, beiden het werk van stadsarchitect Louis Roelandt (1786-1864).

De Minderbroeders vestigden zich rond 1226 te Gent op de Poortakker (Oude Houtlei). Tijdens het graafschap van Gwyde van Dampierre kregen zij grond ter beschikking tot aan de Veldstraat waarop een kerk met klooster mocht worden gebouwd. De recolletten zijn volgelingen van Franciscus van Assisi, die zijn volledige rijkdom aan de armen schonk om zelf in armoede verder te leven. De bekendste onder de Minderbroeders was Pedro de Gante (Peter van Gent), die in 1522 als Vlaams missionaris richting Mexico vertrok om er het Christendom te prediken. Als vriend van Keizer Karel richtte hij er kerken en scholen op en bekeerde hij vele indianen. Hij zou er in 1572 overlijden.
Op 12 december 1795 werd de orde ontbonden en het klooster als nationaal goed verkocht. In 1799 werd het volledig afgebroken. Op de nieuwe vrijgekomen plaats hield men in 1815 zelfs de halfvastenfoor.

De paters kwamen in 1840 evenwel terug en vonden onderdak in het voormalige klooster der Urbanisten op de Houtlei.
Het Koophandelsplein  is gerealiseerd in 1799. Het verkreeg zijn naam door de Kamer van Koophandel die daar gevestigd was. Dit plein was vroeger gekend onder de naam Walmeire en ten tijde van het Recollettenklooster als het Recollettenplein. Tot het in 1836 plaats moest ruimen voor het huidige gerechtsgebouw.

In 1832 werd Gent verheven tot zetel van het Beroepshof. Een nieuw gerechtshof diende te worden gebouwd dat met de waardigheid van het doel en het aanzien van de stad overeenkwam. In 1846 was het afgewerkt. Op 20 juni 1886 wordt er het standbeeld onthuld van advocaat Metdepenningen, stafhouder, naar het model van Dillens vervaardigd. Het werd opgericht door de Belgische Vrijmetselaarslogiën.

Ook de beurs verkreeg hier een tijdelijk verblijf. Enkel het Hof van Beroep is er nu nog actief.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Link met Justitiepaleis.   en    Hippolyte Metdepenningen. Juliaan Dillens