Volderstraat

De naam van de Volderstraatstraat herinnert aan de volders van het Middeleeuwse Gent. De volders gaven de wollen stof de nodige volheid en verwijderden vetrestanten. In de Middeleeuwen was deze weg slechts een smal straatje. In 1824 werd de straat verbreed omdat de aula toen werd gebouwd en deze makkelijker bereikbaar moest worden.
De Volderstraat is voornamelijk bebouwd met rijhuizen uit 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw. De straat wordt gedomineerd door het voormalig Jezuïetencollege en de Aula van de Rijksuniversiteit en als dusdanig vroeger ook Jezuïeten- en Universiteitstraat genoemd. Sedert 19de eeuw belangrijke doorgang naar de Veldstraat en met het oog daarop verschillende malen verbreed in die richting, namelijk in 1824 (noordzijde), 1887 en 1894 (zuidzijde).