Kriegsalbum von Gent

      Kriegsalbum I
      Kriegsalbum 2     

      Kriegsalbum 3

      Foto's 1914-18                                                                                                                                                                                                       

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

 

Vanuit mijn interesse voor onder andere de wereldtentoonstelling te Gent in 1913, ervaar ik steeds het grote verschil tussen de grandeur van deze 6 maand durende expositie en het enorme onmenselijke debacle dat onmiddellijk erna volgde door de Eerste Wereldoorlog.

Door de boeken van Wandt en Loveling en door de digitale fotoreeks “Het Kriegsalbum von Gent” heb ik besloten deze gigantisch afgang van de toenmalige menselijkheid te vangen in een eerste kleine onderzoek en inventaris van de foto’s  uit het Kriegsalbum. Ze zijn  niet steeds van uitmuntende kwaliteit daar ze gekopieerd zijn van de digitale versie. De originele foto’s zijn te raadplegen in de Zwarte Doos te Gentbrugge.

Ik heb voor de uitleg over de structuur van het Etappengebiet gebruik gemaakt van de masterproef van Sebastiaan Vandenbogaerde. “Een kijk op de administratief rechterlijke organisatie van het Etappengebiet tijdens de Eerste Wereldoorlog”

Ik heb geprobeerd de toenmalige machtsstructuur binnen Gent te reconstrueren. De hierbij horende foto’s heb ik geprobeerd te plaatsen in de respectievelijke gebouwen die hiervoor door de Duitse bezetters gebruikt werden. Daar waar ik een foto niet heb kunnen plaatsen stel ik steeds de vraag of iemand deze plaats kan duiden. Graag stukje hulp hierbij. Dank bij voorbaat.

De geplaatste foto’s zijn chronologisch uit het boek “Kriegsalbum” bij de hoofdstukken geplaatst.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/