19 N.V. la Nouvelle Orleans

(1896-1957)

Adres (huidig): Roggestraat 70

Adres (Wegwijzer): Nijverheidslaan 289a

GPS-coördinaten: 51°04’04.3”N 3°42’42.4”e

De katoenspinnerij N.V. La Nouvelle Orleans werd in 1896 gesticht langs de Nieuwe Vaart, het verbindingskanaal tussen de kanalen Gent-Oostende en Gent-Terneuzen. In 1957 fuseerde het bedrijf met de N.V. Waele & Röthlisberger & Fil. et Tis. L’Avenir tot de N.V. Filature Nouvelle Orleans (FNO).

Voormalige katoenspinnerij en -twijnderij zogenaamd "La Nouvelle Orléans". Opgericht in 1896 ten westen van de oude Lieve. In 1899 uitgebreid met een nieuw gebouwencomplex van vier bouwlagen voor de self-acting spinnerij. Verdere uitbreiding met nieuwe spinnerij in 1905. In 1957 fusie met jutespinnerij De Waele-Rothlisberger en oprichting van "Filature Nouvelle Orléans", in 1972 opgenomen bij UCO.

Dominerend rechthoekig gebouw van vier bouwlagen onder drie schilddaken, opgetrokken in 1899. Typisch spinnerijgebouw van het Manchestertype. Verdiepte travee in rechthoekige nissen en vensters met kleine roedeverdeling. Ankers op de penanten. Binnenconstructie met gietijzeren zuiltjes ter ondersteuning van troggewelven is grotendeels behouden, doch het machinepark werd gemoderniseerd.

In 1905 wordt hetzelfde gebouw vergroot met acht traveeën onder leiding van Serafinus Detaeye & Cie. In 1907 bouw van de nog bestaande kantoorgebouwen van één bouwlaag in neo-Vlaamse-renaissancestijl en plaatsen van ijzeren toegangshek met vijf pijlers naar ontwerp van dezelfde architect.

In 1908 wordt de markante vierkante traptoren van het hoofdgebouw hoger opgetrokken door Serafinus Detaeye & Cie. Afwerking in neo-Vlaamserenaissancestijl met leiendak waarin twee waterreservoirs. Aan elke zijde gekenmerkt door dakkapellen met radvenster en bekronend gebogen fronton. Ten oosten voormalig katoenmagazijn, nu ateliers, van 1912.

Ten noorden vernieuwde katoenmagazijnen met in zuidhoek bewaarde paardestal met gietijzeren scheidingen en behouden kribben. Aan de buitenmuur oude pompinstallatie van de "American Petroleum Cie".

Tegen de noordzijde van de spinnerij nieuwe kantoorgebouwen uit de jaren 1930. De ronde fabrieksschouw ten noordwesten van de spinnerij werd opgetrokken in 1947.

Op de FNO-site komt een woonproject met een hoge erfgoed- en natuurwaarde.

De voormalige FNO-site in de Gentse Bloemekenswijk ondergaat de komende jaren een grondige metamorfose. De naam FNO verwijst naar ‘Filature Nouvelle Orléans’, de voormalige katoenspinnerij die op het terrein was gevestigd. De fabriek staat al jaren leeg en de site heeft dringend nood aan een grondige restauratie.

Het fabrieksterrein van circa 2,4 hectare wordt nu herbestemd tot een stadsontwikkelingsproject met een hoge erfgoed- en natuurwaarde.

De FNO-site is gelegen in het noorden van de stad en is circa 2,4 hectare groot. Het gebied ligt geprangd tussen de Bloemekenswijk enerzijds en het KMO- en industriegebied ten zuiden van de Wondelgemse Meersen anderzijds. Ten noordoosten wordt de site begrensd door het Bloemekenspark en de Lieve, ten zuidwesten door de gebouwen en de evacuatieweg van de brandweer.

In 1990 werd de volledige site verkocht aan de Brusselse projectontwikkelaar Immoperel. Verschillende delen van de fabriek kwamen leeg te staan. Verval trad in en de stookplaats, de machinekamer, de paardenstal en één van de katoenloodsen werden zonder vergunning gesloopt. De sloop van de het Manchestergebouw werd net op tijd een halt toegeroepen.

Op 3 januari 1995 werden het Manchestergebouw, de kantoorgebouwen uit 1896 en 1907, de schoorsteen en de oude katoenloodsen beschermd als monument