Krijgslaan

Heden brede en drukke laan van het Citadelpark afdalend naar de Burggravenlaan en via een viaduct onder de spoorlijn, aangelegd in 1911 en overwelfd met bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken, verder verlopend als oostelijke begrenzing van het Paul de Smet de Naeyerplein tot de Kortrijksesteenweg bij het kruispunt zogenaamd "de Sterre".

Voorzien bij de aanlegplannen van de Sint-Pieters-Aalstwijk circa 1902-1906 doch slechts door de stad verkaveld na 1913 samen met de andere gronden van de wereldtentoonstelling (zie ook Paul de Smet de Naeyerplein).

De straatwanden tussen het park en de spoorlijn worden gekarakteriseerd door typische rijhuizen uit de jaren 1920-1930 met voornamelijk art-deco-inslag. Gecementeerde (voornamelijk pare nummers) of verschillend getinte bakstenen parementen (onpare nummers onder meer nummers 45, 59, 61) met drie of vier bouwlagen onder zadeldak of plat dak. Markerende erkers met balkon. Verschillende panden zijn gesigneerd of door archiefstukken te identificeren: nummer 6 van 1922 naar ontwerp van architect Fel. Bilsen, nummer 10 van 1924, F. Bilsen, nummer 12 van 1935, Alex Vermeulen, nummer 18, 20-22 van 1922 gesigneerd "Fel. Bilsen, architecte, Gand, Van Rentergem, entrepreneur", nummer 53 architect Vermeulen, nummer 66 van 1926 naar ontwerp van architect G. Pauwels, nummer 68-84 drie huizen in eenheidsbebouwing naar ontwerp van architect C.J. Vandevelde van 1929; nummer 63-67 drie resterende huizen van een groep van vijf naar ontwerp van architect Ch. Hoge van 1924.

Voorbij de spoorlijn, links en rechts en tegenover het circa 1926 verkavelde Paul de Smet de Naeyerplein met centraal parkje wordt het straatbeeld bepaald door ruime alleenstaande villa's met omringende tuinen en ijzeren afsluithekken. Tevens is de laan verbreed en beboomd en behoort qua bebouwing volledig tot het zogenaamde "Miljoenenkwartier". Overwegend vrij traditionele villa's van baksteen met twee bouwlagen en hoog schilddak, vaak met markerende dakvensters met imitatievakwerkbouw (nummers 159- 161, 165, 173, 175 naar ontwerp van architect J. De Smet van 1929). Verschillende villa's naar ontwerp van architect J. Hebbelynck: nummer 120 van 1928; nummer 163 van 1929. Enkele werken van bekende architecten zijn afzonderlijk te vermelden. Voorbij de Sint-Pietersaalststraat komen opnieuw aaneensluitende huizenblokken voor en enkele villa's. Het linker straatgedeelte tussen de Galglaan en de Sterre is ingenomen door nieuwe gebouwen van de Rijksuniversiteit, het hoekpand met de Kortrijksesteenweg door het studentenhome "Koningin Astrid" .

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent