Kortemeer

Ontleent zijn naam aan de zogenaamde Meire, poel of plas, aan de voet van de Kouter gelegen. Om de straat droog te maken werd een riool (= conduit) naar de Leie aangelegd, zijnde huidige Conduitsteeg tussen de Korte Meer en de Veldstraat.
Oorspronkelijk voorzien van de tuinen met koetshuizen van de grote 18de-eeuwse hotels uit de Veldstraat waarvan enkel een deel van het koetshuis van d'Hane-Steenhuyse bewaard bleef.
Heden nog vrij homogeen gehouden bebouwing van classicistische en neoclassicistische breedhuizen met verspringende kroonlijst. Talrijke huizen zijn eigendom van de Rijksuniversiteit en schijnen naar verluidt bedreigd met sloping

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent