Het Spijker

Aan de noordgevel van de Spijker staat een bijgebouwtje ter hoogte van de poort van het Groot Vleesbuis. Een omschrijving uit 1655 leert dat bet gaat om een verkoop stalletje waar gebraden vlees werd verkocht. In 1770 richtte de toenmalige eigenaar Pieter Geeraerts een aanvraag in bij de stad Gent om het houten huisje te vervangen door een stenen huis met twee bouwlagen. Dit werd gerealiseerd in 1772. In 1898 wordt de blinde muur grenzend aan het Vleeshuis ontdaan van zijn pleisterlaag. Verder wordt dit huisje meegenomen in de verbouwing rond rond 1904 van Het Spijker.