"Ontmoeting van mensen en culturen"  van Paul Van Gijsegem  Maria-Hendrikaplein

Sommigen dachten eerst dat het een straaljager voorstelde, maar het zijn twee figuren die haaks op elkaar staan. Verticaal de man met zijn eindeloze streven, horizontaal de vrouw die voor de rust zorgt. Voortaan is het monumentale beeld van Paul Van Gijsegem het eerste wat de treinreiziger van Gent te zien krijgt. De bronzen constructie op de hoge stalen sokkel bevindt zich sinds deze week vlak voor het Sint-Pietersstation, als een toegangspoort tot de stad. Het is de kroon op de heraanleg van het Maria-Hendrikaplein, die vier jaar heeft geduurd; helemaal af zal het plein pas over twee maanden zijn, na het aanbrengen van verlichting, beplanting en zitbanken. Aan de voet van de sokkel komen niet alleen twee fonteinen, maar ook twee bronnen waarvan het water telkens een riviertje vormt. Dat is, net zoals het beeld, een verwijzing naar Leie en Schelde, de twee rivieren die in Gent samenvloeien en daardoor ooit de basis vormden voor de stad. Het geheel suggereert ontmoeting, een sleutelwoord voor de stationsomgeving en het stedelijke leven.

Beeld en waterspel. Ontworpen door de in 1935 geboren kunstenaar uit Berlare, Paul Van Gysegem. Symbool voor de ontmoeting van mensen en culturen, en dus van mobiliteit, dynamiek, groei en kracht