Kasterbant

In 1886 aangelegd verbindingsstraatje tussen de Heernislaan en de Eendrachtstraat.
De Franse benaming was Rue du Rietgracht. Deze straat werd aangelegd in 1886 op een stuk overwelfde Rietgracht. Voor 1942 werd deze straat de Rietgrachtstraat genoemd. Kasterbant is de naam die oorspronkelijk gebruikt werd voor DE Grote Heernes. Het kan vanuit haar oorspronkelijke betekenis op twee manieren ingevuld worden. Of ‘De schitterende streek’ omwille van haar toenmalige uiterlijk, of ‘De uitspringende streek’, wat zinspeelt op de scherpe Scheldebocht bij de Keizerpoort.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent