Eedverbondkaai

Linker Leie-oever tussen de Jan Palfijn- en Koning Albertbrug, de bocht van de rivier volgend. Het begin van de straat, aanvankelijk bebouwd met eind negentiende-eeuwse doorsneeburgerhuizen met bepleisterde of bakstenen parementen en enkele industriële gebouwen (twee eind negentiende-eeuwse brouwerijen, gesloopt in de loop van 1979-80), wordt heden voornamelijk bepaald door nieuwe flatgebouwen. Het straatgedeelte opklimmend naar de Koning Albertbrug werd slechts circa 1930 bebouwd met een typische eigentijdse architectuur: bakstenen rijhuizen met drie bouwlagen en plat dak in nieuwe zakelijkheid. Meestal garagepoorten op de begane grond, bovenverdieping met in- en uitspringende vensterpartijen. Talrijke panden zijn gesigneerd en gedateerd:

De Eedverbondkaai (overkant van Henleykaai) krijgt normaal gezien dit jaar (2007) een nieuwe laag asfalt. Dat zei schepen van Openbare Werken Martine De Regge (SP.A) op een vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Kristina Colen. Het wegdek van de Eedverbondkaai verkeert in een schabouwelijke toestand, gaf de schepen toe. Eigenlijk had er al een nieuwe toplaag op gelegd moeten zijn. ,,Maar we wachten nog op TMVW, dat eerst zes huizen op het einde van de straat moet aansluiten op de riolering. Die lozen nu nog rechtstreeks in de Leie.'' Die rioolwerken zijn volgens De Regge voor de komende maanden gepland. De schepen beloofde ook na te kijken of niet meteen ook de trottoirs kunnen worden heraangelegd. 

Zorghuis Gent    Eedverbondkaai 61

Zorghuis Gent is opgericht in 2012 naar het voorbeeld van Zorghuis Oostende. Het Zorghuis stelt zich tot kerndoel oncologische patiënten voor wie de mantelzorg onbestaand of ontoereikend is, en dit tijdens of na de moeilijkste dagen van de behandeling, in een zo huiselijk mogelijke omgeving op te vangen. Wij zijn er immers van overtuigd dat persoonlijke aandacht en ondersteuning bijdragen tot een vlotter herstel. Het Zorghuis maakt geen onderscheid naar geloof, rang, stand, politieke kleur. De werking van het Zorghuis Gent is gebaseerd op de inzet van vrijwilligers.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent