Amphitheater

Het Amfitheater zit goed verborgen in de Noordwestelijke hoek van het park. Vrij kort bij de hoek gevormd door de Charles De Kerckhovelaan en de Leopold II laan. Als men de buitenste wegeltjes volgt door het park die parallel lopen met de Leopold II- laan, loopt men langs het theater langs.

Onder de heuvel, die het theater vorm geeft, liggen de restanten van het Citadelfort. Hier en daar zie je nog wat resten en brokstukken hiervan.

Het theater heeft twee originele toegangen en is rondom afgesloten met een fraaie smeedijzeren omheining, die nu ondertussen wel op vele plaatsen in zeer slechte staat verkeert.

Aan de achterkant heeft men een haag geplant waardoor de tweede uitgang aan het oog wordt onttrokken.

Volledig beneden het theater vind je de originele sokkel van het beeld van Promotheus, dat rond mei 1940 werd vernietigd en verdween uit het zicht in het stadspark. Hetgeen meteen opvalt is dat het terrein hier sterk is opgehoogd en de sokkel in feite nog amper bovensteekt vergeleken met vroegere foto's van het beeld.

Links van deze restanten van de sokkel, vindt men de weinige nog zichtbare restanten van het oorspronkelijke Citadelfort.

Het is een sfeervol hoekje van het Citadelpark. Wat de toekomst hiervan zal geven is nog niet zo duidelijk. Meningen en plannen wisselen mekaar in hoog tempo op.