Zilverhof

Vroeger Korte Zilverstraat. Leidt van het beboomd pleintje aan de Academiebrug naar het Prinsenhofplein. Bebouwd met enkele 16de- of 17de- en 18de-eeuwse huisjes doorgaans met aangepaste voorgevel en eenvoudige arbeiderswoningen uit 19de eeuw.
Het gedeelte tussen Zilverhof, Prinsenhof en Lieve, gezien vanaf de Sint-Antoniuskaai vertoont een fascinerend industrieel-archeologisch karakter, waarbij sporen van verdwenen industriële functies en/of wijzigingen in deze nog gereflecteerd worden in de talloze verbouwingen van de kaaimuren en daarboven opgetrokken constructies. Circa 1830 waren in deze zone onder meer reeds gelegen: een ameldonkmakerij (nabij de Academiebrug, thans volledig verdwenen), een hand-garentwijnderijtje, een pakhuis, een tweetal brouwerijtjes en een beluik. Deze lagen toen nog tussen, meestal op het water uitgevende, lusttuinen welke in de loop van tweede en derde kwart 19de eeuw door industriële en semi-industriële bestemmingen ingepalmd werden. Resten hiervan zijn vaak nog in binnenblok terug te vinden, doch konden - omdat zij thans van de straatzijde niet toegankelijk meer zijn - slechts in enkele gevallen onderzocht worden.