De Oude dokken

Het gebied van de Oude Dokken is gelegen rond de drie oudste dokken van Gent: het Houtdok (in het noorden), het Handelsdok (centraal) en het Achterdok (in het zuiden). De zone ligt ten oosten van het historische stadscentrum. Het reikt vanaf de Dampoort (in het zuiden) tot aan de spoorlijn Gent-Eeklo (in het noorden). In het westen wordt het plangebied begrensd door de kleine stadsring langs Dok Noord en Dok Zuid, en in het oosten door de Koopvaardijlaan. Het totale gebied is ongeveer 414.000 m² (41,4 hectare) groot. De oppervlakte van het water bedraagt 13,6 hectare

 

Achterdok

Het Achterdok is een van de oudste dokken van de haven van Gent, samen met het Houtdok en het Handelsdok. Het werd in 1829 aangelegd, net vóór België zich in 1830 losscheurde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het is het meest zuidelijk gelegen dok van de haven. Het heeft verbinding met de zwaaikom, die nu nog steeds in midden van dampoortknooppunt ligt. Het Achterdok is met de binnenstad en de Portus Ganda verbonden via een zwaaikom en de Napoleon de Pauwvertakking.

De kaaimuur aan de oostzijde van het Achterdok, langs de Kleindokkaai, kreeg grondige opknapbeurt. Enkele meters voor de bestaande muur komt een nieuwe wand, op dezelfde hoogte van de oude kaaimuur. Dat maakt het kaaivlak ernaast meteen een stukje breder. Dit nieuwe kaaivlak zal aansluiten op de Schipperskaai, die later wordt heraangelegd als verkeersvrije fiets- en wandelpromenade. Daardoor kunnen bezoekers binnenkort op een bijzonder aangename manier van  de zwaaikom tot voorbij de Bataviabrug langs het water wandelen.

In een eerste fase stabiliseert de aannemer de onstabiele delen van de bestaande kaaimuur. Daarna plaatst hij een hele rij buispalen in de grond. Die vormen de basis van de nieuwe kaaimuur, die ongeveer drie meter voor de oude komt te staan. Vervolgens wordt de ruimte tussen de oude en de nieuwe muur opgevuld. Daarop wordt dan het extra stuk kaaivlak aangelegd. Tot slot ruimt de aannemer het slib over de volledige lengte van de kaaimuur.

 

Handelsdok

Het Handelsdok is een van de oudste dokken van de haven van Gent, samen met het Houtdok en het Achterdok. Het werd in 1829 aangelegd, samen met het Achterdok, net vóór België zich in 1830 losscheurde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het is het meest zuidelijk gelegen dok van de haven. Het Achterdok is met de binnenstad en de Portus Ganda verbonden via een zwaaikom en de Napoleon de Pauwvertakking.

Koning Willem I besliste in 1823 om de Sassevaart tot in Terneuzen te verlengen - het kanaal Gent-Terneuzen - zodat Gent via de Westerschelde opnieuw toegang kreeg tot de zee. Van 1830 tot 1841 was er geen vaart door het kanaal van Gent naar Terneuzen, aangezien Nederland de Westerschelde afsloot. Ter hoogte van Zelzate plaatste de Belgische generaal Niellon palen in het water om te voorkomen dat schepen Gent zouden bereiken. Het kanaal verzandde. Pas in 1841, nadat de vaart terug was uitgebaggerd, ontstond weer scheepvaart via het kanaal.

Tegen het einde van de 20e eeuw verlegde de havenactiviteit zich meer naar het noorden. De schepen werden te groot voor de oude dokken en onder meer het Kluizendok is aangelegd om grote schepen te ontvangen. In het begin van de 21e eeuw bestudeert men de mogelijkheid om dit oude havengedeelte om te vormen tot woongebied. Het station Gent-Dampoort ligt vlakbij.

Project Oude dokken

Anno 2012 wordt de bouw van fiets- en voetgangersbruggen in het vooruitzicht gesteld. De langste bruggen zijn 110 meter lang en overbruggen het Handelsdok. Een brug ligt in het verlengde van de Kraankinderstraat, de andere bij het voormalig gebouw van ACEC aan de Doornzelestraat. De kortste brug - het dichtst bij de Dampoort - is ongeveer 30 meter lang en ligt in het verlengde van de Metselaarsstraat, naast de elektriciteitscentrale.

 

Eerste blokje foto's zijn heel oude met zeilschepen die de Gentse haven aandeden

 

Houtdok

Tegelijkertijd met het graven van de Voorhaven door de staat liet de stad op de rechter oever aan het noordelijk deel van het Handelsdok het Houtdok graven. Het was 230m lang, 125 m breed, 6 m diep en was voorzien van 55 meter kaaien en 3 loodsen. Op 5 september 1881 kwam koning Leopold II het Houtdok inhuldigen. Dit ging gepaard met regattenwedstrijden en de bouw van een decoratieve zuil ontworpen door A. Heins naar het fronton van de ingangspoort van de Vismarkt op het Veerleplein

36 foto's ban postkaartenreeks