Gasmeterlaan

Maakt deel uit van de Rabotwijk. De Gasmeterlaan en de Nieuwevaart maken ook deel uit van het noordelijke stuk van de Kleine Ring rond Gent. Ze laten enkel eenrichtingsverkeer toe en worden van elkaar gescheiden door de Nieuwe Vaart. In de zomer van 1981 werd gestart met de sloping van de Gasfabriek, opgericht door de "Gasmaatschappij van Gent" (gesticht in 1880). Overgebracht naar de Henri Farmanstraat na de aankoop in 1936 van de maatschappij "Force, Eclairage et Docks de Gand" aldaar voor de cokesleveringen (in 1940 werd de nieuwe gasfabriek aan de Singel in gebruik genomen). De oude gasfabriek op de Gasmeterlaan deed verder dienst als distributiecentrum. In 1951 werd nog een nieuwe machinezaal gebouwd. Drie gashouders met een typisch ophangsysteem in puddelijzer, twee dateren van 1880 en de derde van 1913.

Maalderij De Nieuwe Molens van Gent en Brugge

Maalderij zogenaamd "De Nieuwe Molens van Gent en Brugge". Stichting in 1897 van zogenaamd "Meunerie Duyckers & Conors, les nouveaux moulins". Reeds belangrijke uitbreiding in 1904, ook circa 1930 en tenslotte in 1958 en later (nieuwe silo's op de plaats van de fabricatie unit, vernieuwing van laatst genoemde, verhoging van de magazijnen, bouw van een nieuwe administratieve afdeling op de plaats van de vroegere directeurswoning).Behouden magazijn en gietijzeren passerel (aangepast) naar de Verbindingsvaart. Belangrijke industriële architectuur van rond de eeuwwisseling, uitziend op de vaart. Onderkelderd. Een eerste gedeelte (zeven traveeën) dateert van 1897 en is naar ontwerp van E. De Weerdt, in 1904 uitgebreid in dezelfde stijl met zeven traveeën rechts (architect E. De Weerdt) en verhoogd met twee bouwlagen in 1930 (architect H. Thilly, Brussel). Bakstenen gevel van in totaal veertien traveeën en oorspronkelijk vier, thans zes bouwlagen met kelderverdieping. Gevel geritmeerd door kolossale pilasters met Toscaans kapiteel. Ertussen gekoppelde getoogde en rondboogvormige vensters, op de bovenbouw gevat in een grote gebogen nis. Twee toegevoegde bouwlagen boven de oorspronkelijke kroonlijst in aangepaste stijl.

De Tondelier

Vlakbij het nieuwe Justitiepaleis van Gent ligt een oud industrieterrein, de voormalige Gasmetersite, waar Tondelier Development nv een nieuwe duurzame woonwijk ontwikkelt en waar plaats is voor meer dan 500 woningen, een buurtsporthal, een kinderdagverblijf, jeugdlokalen en een park.
Met de ‘Duurzaamheidsmeter Stad Gent’ als leidraad wordt een wijk gecreëerd die zowel energetisch, sociaal, ecologisch, economisch, qua waterhuishouding, mobiliteit, materiaalkeuzes… een antwoord geeft op de noden van vandaag en morgen zonder de draagkracht van onze maatschappij en planeet op lange termijn aan te tasten.
De toekomstige Tondelierwijk zal worden aangesloten op het stadswarmtenet van EDF Luminus. De warmte komt van de warmtekrachtkoppeling in de centrale aan de Ham. Elke bewoner zal via een app op zijn smartphone of tablet zijn warmteverbruik kunnen beheren.
De eerste woningen zullen klaar zijn in 2017. De totale ontwikkeling van de wijk zal in vijf fasen doorgaan

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent