Kanunnikstraat

Dit beluik is verdwenen.  Het was een afgesloten beluik met 8 woningen. Dit beluik werd onbewoonbaar verklaard en afgebroken in 1960.
De oorspronkelijke Canonyncstrate, komt niet overeen met de huidige Kanunnikstraat.  Dit was de vroegere naam waar nu ongeveer de St-Amandstraat lag van voor de veranderingen 1811. Toen de St Pietersabdij een kazerne werd (1811) moesten de bewoners verhuizen naar de Canonijncstrate. Noemde toen, ten tijde van de Franse overheersing “Rue Jean-Jacques Rousseau”. In 1825 wordt de Kanunnikstraat reeds vernoemd op de kadasterkaarten

Maakt deel uit van de wijk Eekhout, die rond 1880 gesaneerd werd. Het gebied Eekhout was, samen met de Kattenberg, als hoogste punt van de stad, lange tijd onbebouwd gebleven, maar kende in de 19de eeuw een concentratie van talrijke arbeiderswoningen in kleine steegjes. Bij het slopen van de Bataviawijk voor het oprichten van de universiteitsgebouwen, meer bepaald het "Instituut der Wetenschappen" in de Jozef Plateaustraat, werd ook deze wijk onder handen genomen. Met het Prudens Van Duyseplein als centraal punt werd planmatig een nieuwe wijk ontworpen op de helling van de Blandinusheuvel met een stratenpatroon in radiaalstructuur (zie ook Prudens Van Duyseplein). De meeste straten werden genoemd naar bekende figuren uit het Gentse.

Rechte straat opklimmend van de Kortrijksepoortstraat naar het kruispunt met onder andere Hippolyte Metdepenningen- en Jakob Jordaensstraat. Wordt halverwege gekruist door de Karel Van Hulthemstraat

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3