Lindelei     

De Lindelei werd tot begin 19de eeuw "Drij Lindenlei" genoemd naar de drie linden die daar stonden. Gelegen aan de Leie, in het verlengde van de Recollettenlei. Aan de oostzijde fraai zicht op de achtergevels, tuinen en achterbouwen van de Nederkouter. Bebouwing, op verspringende rooilijn, volumes uit de 19de eeuw, met uitzondering van drie 18de-eeuwse rijhuizen, waarvan een op curieuze wijze werd bekleed, en een schoolgebouw in neostijl van 1865.

Nieuwbouw aan begin van de straat heeft aantal mooie gevels verdrongen

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent                                                                                                                                                                                          

 

Nijverheidsschool Lindelei 

Voormalig Sint-Agneteklooster, thans Rijkshogere Technische en Handelschool.

De Gentse orde van Sint-Agnes, gesticht in 1434, vestigde zich op de zogenaamde "Ganzendries" in 1454. Vanaf 1462 wederopbouw van het klooster, inwijding van de kerk in 1482. Reeds in 1545 was er een school in onder gebracht. Verjaagd tijdens het calvinistisch bewind, terugkeer in 1585. Wederopbouw van de kapel in 1608. Volledige heropbloei in 1624. Het complex omvatte verschillende hoven, binnenplaatsen en een boomgaard. De hoofdgebouwen waren voornamelijk opgetrokken aan de straatkant (Lindenlei, Wijngaardstraat). Naast de kerk bevonden zich rondom een vierkante binnenplaats een kloostergang met aanleunende gebouwen, onder meer refter.

Na de afschaffing van de orde in 1783 ingericht als kantoor der domeinen, douanen, enzomeer. Op de plaats van de gesloopte kerk wordt in 1785 een voedermagazijn gebouwd naar ontwerp van Louis Montoyer, na het Franse bewind omgevormd tot militaire bakkerij en rijschool (tot 1853). Op de hoek met de Coupure stichtte M. Feyericx een suikerraffinaderij met stoommachine. In 1854 vindt men er het "Werkhuis voor Liefdadigheid". Oprichting van de zogenaamde "Industriële of Nijverheidsschool" in 1826.

De huidige nog intacte gebouwen werden opgericht in 1859 naar plannen van stadsarchitect Adolphe Pauli. Het bevatte machine- en motorenzaal waarvan hetzeldzame stoommachinemodel op neo-gotische stoel dat zich ooit in het Museum voor Techniek van de Universiteit Gent bevond (Korte Meer 6). In 1864 bouwde dezelfde architect haaks op dit gebouw een meisjesschool. Pauli hield zich daarbij strikt aan de ministeriële voorschriften, waarbij de vormgeving moest aanleunen bij de Engelse scholen.

 

Oorlogsmonument Nijverheidsschool Lindelei.

Dit monument herdenkt de voormalige studenten van de Rijkshogere Technische en Handelsschool die zijn omgekomen of vermist in de Eerste Wereldoorlog.

 

Monument Michael Lustig, ter nagedachtenis van de Gentse slachtoffers van de Holocaust

Op 8 mei 1998 schonk de joodse gemeenschap dit gedenkteken aan de stad Gent (mits minimale bijdrage in de kosten). Het bevindt zich in het parkje naast de Leie. Men herdenkt er de joodse rabbijn Michael Lustig en de Gentse slachtoffers van de holocaust.

Michael Lustig werd op een steenworp hiervandaan gedeporteerd

De kunstenaar, Daniel Dutrieux, koos hier voor de opstelling van een aantal elementen, die samen het gedenkteken vormen.

Centraal ligt een tegelvloer in zwarte graniet uit Zimbabwe in de vorm van de schaduw van een boom, op het uiteinde van de stam van deze schaduwboom werd een echte boom, namelijk een hemelboom (ailanthus altissima), geplant. Op de tegelvloer ligt een roodkoperen tol van 2m diameter op haar zij. Het Atelier d'Art produceerde haar. De 'dreidel', Jiddisch voor tol, is een populair speelgoed tijdens de Joodse feestdag Hanukkah

In de vloer werden lijnen aangebracht die suggereren dat ze door het draaien van de tol veroorzaakt werden. Op het uiteinde van de tegelvloer achter de tol werd nog een davidsster afgebeeld.

Daarnaast zijn er nog 3 Belgische blauwe hardstenen kubussen opgesteld in het verlengde van de schaduwboom. Op de kubus het dichtste bij de boom ligt een granieten afdekplaat, waarin bovenaan een Hebreeuwse tekst gebeiteld werd, die eronder in vertaling als volgt luidt : "DAAROM WEEN IK, / UIT MIJN OGEN STROMEN / TRANEN . . . / KLAAGLIEDEREN 1:16". Op de vier zijden van de kubus werden bovenaan smalle stalen naamplaten bevestigd.

Op het centrale paneel leest men bovenaan : "MONUMENT MICHAEL LUSTIG / TER NAGEDACHTENIS VAN / DE GENTSE SLACHTOFFERS VAN DE HOLOCAUST".

 Het Michaël Lustig Monument is het Gentse Holocaustgedenkteken waar sinds 1999  de Gentenaren samen met de  Joodse Gemeenschap,  ook dit jaar,  de Kristallnacht herdenkt.

 

De duiker  aan de Lindelei. 

Wandelend door de stad is naar boven kijken soms een aanradertje. Aan het begin van de Lindelei staat boven op het dak dit prachtig beeld van naakte duiker. Heb verder niets terug gevonden van de maker of het waarom dit beeld er geplaatst is.

Aan de overkant van dit beeld (andere oever  van de leie) op het huis van architecte Stoop staat de tegenhangster van de duiker. Het beeld werd aan gekocht van de Londense kunstenaar Ronald Cameron en noemt de  “Diving Lady”.